S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Department of Management, Aarhus School of Business, University of Aarhus Working Papers, Department of Management, Aarhus School of Business, University of Aarhus

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2014

No. 2004-13: Emergent Strategisk Ledelse - vejen frem…? Beskrivelse og analyse af emergent strategisk ledelse som teoretisk ledelsesbegreb og praktisk ledelsesværktøj. Full Text
Frank Radich, Anders Drejer and Louis Printz

No. 2004-12: Forskellige teoretiske opfattelser af innovation over tid - inden for eller uden for virksomheden? Full Text
Anders Drejer

No. 2004-11: STRATEGIC SCANNING AND LEARNING IN THE NEW COMPETITIVE LANDSCAPE – A LEARNING APPROACH Full Text
Anders Drejer

No. 2004-10: En undersøgelse af uddannelse i entrepreneurship - et studie af fire udenlandske universitetsmiljøer
Poul Dreisler, Per Blenker, John Kjeldsen and Helle Færgemann

No. 2004-9: In Case of Case Research Full Text
Erik Maaløe

No. 2004-8: Coming to Terms - on language, induction, deduction and our uncertain grasp of realities
Erik Maaløe

No. 2004-7: Innovation and the Organisation of Technical Expertise and Work Full Text
John Howelss

No. 2004-6: Academic entrepreneurship - an oxymoron?
Sannie Fisker

No. 2004-5: Internationalisering og organisationsudvikling gennem udstationering - et casestudie
Jakob Lauring

No. 2004-4: Mangfoldighedsledelse i Danmark - en undersøgelse af konkrete fordele og komplikationer ved tilstedeværelsen af kulturel mangfoldighed
Jakob Lauring

No. 2004-3: Emerging organisations – An experiment to investigate the emergence of an organisation
Björk Sigurgeirsdóttir, Ingibjörg Sigursardóttir, Jelle Wichman and Lotte Gydesen

No. 2004-2: Truth - A Concept of Imagination with Many Faces
Erik Maaløe

No. 2004-1: En diskussion af strategiteoriens udvikling - i går, i dag, i morgen
Anders Drejer and Louis Printz


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2014
Download statistics for the working paper series and S-WoBA

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helle Vinbaek Stenholt ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joakim Ekebom

  This page was generated on 2014-12-14 19:15:58