S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Studies of Organization and Society, Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg Working paper in Studies of Organization and Society

Downloads from S-WoBA

Number of downloads from S-WoBA

Fulltext files and Additional files (supplementary files) are files downloaded from the S-WoBA server, Redirected files are files downloaded from a server maintained by Studies of Organization and Society, Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg.
The statistics for 2010-06, 2012-04 (half month), 2012-05 and 2012-06 have unfortunately been lost. We regret this.

The raw data

Papers at S-WoBA

Number of papers at S-WoBA

The raw data

 

Top 10 Papers by Abstract Accesses Last Month (2017-03)

PaperAccesses
Skolan och informationstekniken – en fallstudie av grundskolan i Tingsryd
Mikael Löfström
5
Skolan och informationstekniken – en fallstudie av grundskolan i Stenungsund
Henrik Hansson, Mikael Löfström and Östen Ohlsson
4
Minskad sjukfrånvaro – en fråga om arbetsgivarincitament? Medfinansieringsreformen ur ett arbetsgivarperspektiv
Björn Trägårdh, Margareta Damm, Freddy Hällsten, MIkael Löfström, Torbjörn Stjernberg and Peter Svahn
4
The role of health and safety representatives in Sweden – The implementation of EEC Directive 89/391
Björn Trägårdh
2
Skolan och informationstekniken – en fallstudierapport av två gymnasieskolor i Göteborg
Martin Selander
2
Managerial Positions and Generational Change. A study in the Health Care Sector of the Västra Götaland County
Ewa Wikström and Rikard Eriksson
2
Skolan och informationstekniken – en fallstudie av grundskola och gymnasium i Alingsås
Ulla Eriksson-Zetterquist, Martin Selander and Östen Ohlsson
2
Sju porträtt av chefer inom Västra Götalands regionen
Ewa Wikström, Eva Lorenzen and David Renemark
2
Utvärdering av tre pilotprojekt rörande samverkan i samhällsbyggande med fokus på morgondagens äldre
Östen Ohlsson
1
Samverkan, vårdkedjor och förändringsarbetet – om Botkyrkas medverkan i modellkommunprojektet
Mikael Löfström
1
Skolan och informationstekniken - en projektbeskrivning
Östen Ohlsson, Henrik Hansson, Mikael Löfström, Martin Selander and Björn Trägårdh
1
Höganäs – en fallstudierapport om IT och skolan
Henrik Hansson
1

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by Abstract Accesses Last 3 Months (2017-01 - 2017-03)

PaperDownloads
Skolan och informationstekniken – en fallstudie av grundskolan i Tingsryd
Mikael Löfström
12
Sju porträtt av chefer inom Västra Götalands regionen
Ewa Wikström, Eva Lorenzen and David Renemark
10
Skolan och informationstekniken – en fallstudie av grundskolan i Stenungsund
Henrik Hansson, Mikael Löfström and Östen Ohlsson
8
Minskad sjukfrånvaro – en fråga om arbetsgivarincitament? Medfinansieringsreformen ur ett arbetsgivarperspektiv
Björn Trägårdh, Margareta Damm, Freddy Hällsten, MIkael Löfström, Torbjörn Stjernberg and Peter Svahn
8
Utvärdering av tre pilotprojekt rörande samverkan i samhällsbyggande med fokus på morgondagens äldre
Östen Ohlsson
7
Skolan och informationstekniken – en fallstudierapport av två gymnasieskolor i Göteborg
Martin Selander
6
Managerial Positions and Generational Change. A study in the Health Care Sector of the Västra Götaland County
Ewa Wikström and Rikard Eriksson
6
Höganäs – en fallstudierapport om IT och skolan
Henrik Hansson
5
Samverkan, vårdkedjor och förändringsarbetet – om Botkyrkas medverkan i modellkommunprojektet
Mikael Löfström
5
Skolan och informationstekniken – en fallstudie av grundskola och gymnasium i Alingsås
Ulla Eriksson-Zetterquist, Martin Selander and Östen Ohlsson
5

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by File Downloads Last 3 Months (2017-01 - 2017-03)

PaperDownloads
Skolan och informationstekniken – en fallstudie av grundskola och gymnasium i Alingsås
Ulla Eriksson-Zetterquist, Martin Selander and Östen Ohlsson
1
Skolan och informationstekniken – en fallstudie av grundskolan i Tingsryd
Mikael Löfström
1

Rank papers for other time periods

 Programing by
Design by Joakim Ekebom

    This page was generated on 2017-04-01 06:57:56