S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg FE rapport

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2012 2014

No. 1998-366: Ett förslag till lösning på internprissättningsproblemet och problemet med bilaterala monopol Full Text
Björn Lantz

No. 1998-365: Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics Full Text
Stefan Schiller

No. 1998-363: Dynamisk sammanhållning - kommunikation i kulturprojektet Röda Sten Full Text
Ewa Wikström

No. 1998-361: Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries. Full Text
Mikael Löfström and Anders Örtenblad

No. 1998-360: Arbete, självinsikt eller tillbaka till gå? Utvärdering av kulturarbetarprojektet Full Text
Björn Trägårdh and Henrik Hansson


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2012 2014
Download statistics for the working paper series and S-WoBA

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Maria Persson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joakim Ekebom

  This page was generated on 2014-12-14 19:16:09