S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg FE rapport

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2012 2014

No. 1999-373: Mätning och styrning av tjänsteproduktion i energiföretag: en fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt Full Text
Anders Sandoff and Catarina Tholin

No. 1999-372: Tredjepartslogistik i svensk industri - en kartläggning Full Text
Peter Rosén

No. 1999-371: Energitjänsters betydelse på en avreglerad energimarknad: en kartläggning av energiföretagens energitjänstverksamhet i Sverige och Storbritannien Full Text
Mats Strid and Mikael Bergmasth

No. 1999-370: Effekter av internationell turism på konsumenters inköpsmönster och attityder till produkter Full Text
Annika Hallberg

No. 1999-369: Kort samverkan kring lång arbetslöshet - utvärdering av NOVA-projektet i Alingsås kommun Full Text
Henrik Hansson and Björn Trägårdh

No. 1999-368: Logistikkanaler för livsmedel - en förstudie Full Text
Elisabeth Karlsson

No. 1999-367: Price Bundling Theory Applied to Retail Banking Full Text
Merja Mankila


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2012 2014
Download statistics for the working paper series and S-WoBA

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Maria Persson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joakim Ekebom

  This page was generated on 2014-12-14 19:16:09