S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg FE rapport

Downloads from S-WoBA

Number of downloads from S-WoBA

Fulltext files and Additional files (supplementary files) are files downloaded from the S-WoBA server, Redirected files are files downloaded from a server maintained by Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg.
The statistics for 2010-06, 2012-04 (half month), 2012-05 and 2012-06 have unfortunately been lost. We regret this.

The raw data

Papers at S-WoBA

Number of papers at S-WoBA

The raw data

 

Top 10 Papers by Abstract Accesses Last Month (2017-05)

PaperAccesses
Mångfaldens mångfald olika sätt att se på och leda olikheter
Svante Leijon and Vedran Omanovic
7
Investment in Electronic Commerce - A Real Options Approach
Göran Bergendahl
6
Omställningskompetens i detaljhandeln - Företagens erfarenheter av uppsägningar
Rebecka Arman and Ola Bergström
6
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden and Jan Marton
6
Investment in Electronic Commerce: Financial Perspectives and Profit Conditions
Göran Bergendahl
6
Ett förslag till lösning på internprissättningsproblemet och problemet med bilaterala monopol
Björn Lantz
5
Godstransportköpares attityder, värderingar, intentioner och faktiska beteende
Elisabeth Karlsson
5
Affärsstrukturer och entreprenörskap – New Builders
Svante Leijon and Arne Söderbom
5
Application of Price Bundling Strategies in Retail Banking in Europe
Merja Mankila
5
Reglering med intäktstak - incitament på kort och lång sikt
Björn Lantz
5
Kunskapsintegration i fusioner
Björn Alarik
5
Energitjänsters betydelse på en avreglerad energimarknad: en kartläggning av energiföretagens energitjänstverksamhet i Sverige och Storbritannien
Mats Strid and Mikael Bergmasth
5
E-handel med resor. Bokning och köp av resor på Internet – konsumenters attityder och upplevda risker
Annika Hallberg, Anne Eriksson and Petra Olsson
5
Mervärde av jämställda löner? Utvärdering av JämO-projektet ”Project on Equal Pay”
Freddy Hällsten and Staffan Gran
5
Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila
5

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by File Downloads Last Month (2017-05)

PaperDownloads
Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics
Stefan Schiller
25
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström and Anders Örtenblad
16
Tredjepartslogistik i svensk industri - en kartläggning
Peter Rosén
15
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden and Jan Marton
13
Mätning och styrning av tjänsteproduktion i energiföretag: en fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt
Anders Sandoff and Catarina Tholin
12
Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila
10
Energitjänsters betydelse på en avreglerad energimarknad: en kartläggning av energiföretagens energitjänstverksamhet i Sverige och Storbritannien
Mats Strid and Mikael Bergmasth
8
Likriktning av hotellverksamhet – uttryck och konsekvenser
Mette Sandoff
7
Enkätstudie om drivkrafter bakom strukturförändringar i elleverantörsbranschen - En resultatsammanställning
Anders Sandoff
6
Ett förslag till lösning på internprissättningsproblemet och problemet med bilaterala monopol
Björn Lantz
4
KNOWLEDGE MANAGEMENT Hur svenska multinationella företag tillvaratar och sprider sina kunskaper
Björn Alarik and Andreas Diedrich
4

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by Abstract Accesses Last 3 Months (2017-03 - 2017-05)

PaperDownloads
Mångfaldens mångfald olika sätt att se på och leda olikheter
Svante Leijon and Vedran Omanovic
22
Investment in Electronic Commerce: Financial Perspectives and Profit Conditions
Göran Bergendahl
22
Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics
Stefan Schiller
19
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden and Jan Marton
17
E-handel med resor. Bokning och köp av resor på Internet – konsumenters attityder och upplevda risker
Annika Hallberg, Anne Eriksson and Petra Olsson
15
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström and Anders Örtenblad
14
Investment in Electronic Commerce - A Real Options Approach
Göran Bergendahl
13
Kort samverkan kring lång arbetslöshet - utvärdering av NOVA-projektet i Alingsås kommun
Henrik Hansson and Björn Trägårdh
13
Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila
13
Dynamisk sammanhållning - kommunikation i kulturprojektet Röda Sten
Ewa Wikström
13

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by File Downloads Last 3 Months (2017-03 - 2017-05)

PaperDownloads
Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics
Stefan Schiller
56
Tredjepartslogistik i svensk industri - en kartläggning
Peter Rosén
31
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström and Anders Örtenblad
30
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden and Jan Marton
30
Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila
23
Energitjänsters betydelse på en avreglerad energimarknad: en kartläggning av energiföretagens energitjänstverksamhet i Sverige och Storbritannien
Mats Strid and Mikael Bergmasth
21
Likriktning av hotellverksamhet – uttryck och konsekvenser
Mette Sandoff
20
Mätning och styrning av tjänsteproduktion i energiföretag: en fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt
Anders Sandoff and Catarina Tholin
19
Ett förslag till lösning på internprissättningsproblemet och problemet med bilaterala monopol
Björn Lantz
14
Application of Price Bundling Strategies in Retail Banking in Europe
Merja Mankila
12

Rank papers for other time periods

 Programing by
Design by Joakim Ekebom

    This page was generated on 2017-06-01 06:53:19