S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg FE rapport

Downloads from S-WoBA

Number of downloads from S-WoBA

Fulltext files and Additional files (supplementary files) are files downloaded from the S-WoBA server, Redirected files are files downloaded from a server maintained by Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg.
The statistics for 2010-06, 2012-04 (half month), 2012-05 and 2012-06 have unfortunately been lost. We regret this.

The raw data

Papers at S-WoBA

Number of papers at S-WoBA

The raw data

 

Top 10 Papers by Abstract Accesses Last Month (2017-07)

PaperAccesses
Mångfaldens mångfald olika sätt att se på och leda olikheter
Svante Leijon and Vedran Omanovic
12
E-handel med resor. Bokning och köp av resor på Internet – konsumenters attityder och upplevda risker
Annika Hallberg, Anne Eriksson and Petra Olsson
9
Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics
Stefan Schiller
8
Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila
7
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden and Jan Marton
6
Monopolreglering med nätnyttomodellens princip – modellkalibrering och incitament
Björn Lantz
6
Mätning och styrning av tjänsteproduktion i energiföretag: en fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt
Anders Sandoff and Catarina Tholin
6
Omställningskompetens i detaljhandeln - Företagens erfarenheter av uppsägningar
Rebecka Arman and Ola Bergström
6
Likriktning av hotellverksamhet – uttryck och konsekvenser
Mette Sandoff
5
Organisering av samverkan i Grästorp 5S och Kärra-Rödbo
Margareta Damm, Mikael Löfström and Martin Selander
5
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström and Anders Örtenblad
5
Dynamisk sammanhållning - kommunikation i kulturprojektet Röda Sten
Ewa Wikström
5
Two-part pricing under revenue cap regulation
Björn Lantz
5
From M-form to N-form: The Structure of Multinational Corporations
Björn Alarik
5
Arbete, självinsikt eller tillbaka till gå? Utvärdering av kulturarbetarprojektet
Björn Trägårdh and Henrik Hansson
5
Modeller för internprissättning: Re-analys av experimentella tester
Björn Lantz
5
Kort samverkan kring lång arbetslöshet - utvärdering av NOVA-projektet i Alingsås kommun
Henrik Hansson and Björn Trägårdh
5
Enkätstudie om drivkrafter bakom strukturförändringar i elleverantörsbranschen - En resultatsammanställning
Anders Sandoff
5
Application of Price Bundling Strategies in Retail Banking in Europe
Merja Mankila
5
Chefskap och generationsskifte - en pilotstudie inom Västra Götalandsregionen
Ewa Wikström and Rikard Eriksson
5

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by File Downloads Last Month (2017-07)

PaperDownloads
Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics
Stefan Schiller
21
Tredjepartslogistik i svensk industri - en kartläggning
Peter Rosén
11
Mätning och styrning av tjänsteproduktion i energiföretag: en fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt
Anders Sandoff and Catarina Tholin
11
Energitjänsters betydelse på en avreglerad energimarknad: en kartläggning av energiföretagens energitjänstverksamhet i Sverige och Storbritannien
Mats Strid and Mikael Bergmasth
9
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström and Anders Örtenblad
9
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden and Jan Marton
8
From M-form to N-form: The Structure of Multinational Corporations
Björn Alarik
8
Likriktning av hotellverksamhet – uttryck och konsekvenser
Mette Sandoff
7
Ett förslag till lösning på internprissättningsproblemet och problemet med bilaterala monopol
Björn Lantz
6
Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila
6
Dynamisk sammanhållning - kommunikation i kulturprojektet Röda Sten
Ewa Wikström
6

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by Abstract Accesses Last 3 Months (2017-05 - 2017-07)

PaperDownloads
Mångfaldens mångfald olika sätt att se på och leda olikheter
Svante Leijon and Vedran Omanovic
24
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström and Anders Örtenblad
18
Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics
Stefan Schiller
17
E-handel med resor. Bokning och köp av resor på Internet – konsumenters attityder och upplevda risker
Annika Hallberg, Anne Eriksson and Petra Olsson
17
Organisering av samverkan i Grästorp 5S och Kärra-Rödbo
Margareta Damm, Mikael Löfström and Martin Selander
15
Energitjänsters betydelse på en avreglerad energimarknad: en kartläggning av energiföretagens energitjänstverksamhet i Sverige och Storbritannien
Mats Strid and Mikael Bergmasth
15
Mätning och styrning av tjänsteproduktion i energiföretag: en fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt
Anders Sandoff and Catarina Tholin
15
Dynamisk sammanhållning - kommunikation i kulturprojektet Röda Sten
Ewa Wikström
14
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden and Jan Marton
14
Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila
14
Omställningskompetens i detaljhandeln - Företagens erfarenheter av uppsägningar
Rebecka Arman and Ola Bergström
14

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by File Downloads Last 3 Months (2017-05 - 2017-07)

PaperDownloads
Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics
Stefan Schiller
69
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström and Anders Örtenblad
35
Tredjepartslogistik i svensk industri - en kartläggning
Peter Rosén
33
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden and Jan Marton
28
Mätning och styrning av tjänsteproduktion i energiföretag: en fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt
Anders Sandoff and Catarina Tholin
27
Energitjänsters betydelse på en avreglerad energimarknad: en kartläggning av energiföretagens energitjänstverksamhet i Sverige och Storbritannien
Mats Strid and Mikael Bergmasth
23
Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila
21
Likriktning av hotellverksamhet – uttryck och konsekvenser
Mette Sandoff
19
Ett förslag till lösning på internprissättningsproblemet och problemet med bilaterala monopol
Björn Lantz
15
Arbete, självinsikt eller tillbaka till gå? Utvärdering av kulturarbetarprojektet
Björn Trägårdh and Henrik Hansson
12
KNOWLEDGE MANAGEMENT Hur svenska multinationella företag tillvaratar och sprider sina kunskaper
Björn Alarik and Andreas Diedrich
12

Rank papers for other time periods

 Programing by
Design by Joakim Ekebom

    This page was generated on 2017-08-01 06:50:10