S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg FE rapport

Downloads from S-WoBA

Number of downloads from S-WoBA

Fulltext files and Additional files (supplementary files) are files downloaded from the S-WoBA server, Redirected files are files downloaded from a server maintained by Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg.
The statistics for 2010-06, 2012-04 (half month), 2012-05 and 2012-06 have unfortunately been lost. We regret this.

The raw data

Papers at S-WoBA

Number of papers at S-WoBA

The raw data

 

Top 10 Papers by Abstract Accesses Last Month (2017-03)

PaperAccesses
Investment in Electronic Commerce: Financial Perspectives and Profit Conditions
Göran Bergendahl
8
Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics
Stefan Schiller
7
Kort samverkan kring lång arbetslöshet - utvärdering av NOVA-projektet i Alingsås kommun
Henrik Hansson and Björn Trägårdh
6
Mångfaldens mångfald olika sätt att se på och leda olikheter
Svante Leijon and Vedran Omanovic
6
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström and Anders Örtenblad
5
E-handel med resor. Bokning och köp av resor på Internet – konsumenters attityder och upplevda risker
Annika Hallberg, Anne Eriksson and Petra Olsson
4
Likriktning av hotellverksamhet – uttryck och konsekvenser
Mette Sandoff
4
Dynamisk sammanhållning - kommunikation i kulturprojektet Röda Sten
Ewa Wikström
4
Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila
3
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden and Jan Marton
3
Svenska nätbolags syn på nätnyttomodellen 2005
Björn Lantz
3
Tredjepartslogistik i svensk industri - en kartläggning
Peter Rosén
3

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by File Downloads Last Month (2017-03)

PaperDownloads
Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics
Stefan Schiller
13
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden and Jan Marton
11
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström and Anders Örtenblad
9
Tredjepartslogistik i svensk industri - en kartläggning
Peter Rosén
6
Energitjänsters betydelse på en avreglerad energimarknad: en kartläggning av energiföretagens energitjänstverksamhet i Sverige och Storbritannien
Mats Strid and Mikael Bergmasth
6
Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila
5
Ett förslag till lösning på internprissättningsproblemet och problemet med bilaterala monopol
Björn Lantz
5
Application of Price Bundling Strategies in Retail Banking in Europe
Merja Mankila
5
From M-form to N-form: The Structure of Multinational Corporations
Björn Alarik
4
Likriktning av hotellverksamhet – uttryck och konsekvenser
Mette Sandoff
4
Effekter av internationell turism på konsumenters inköpsmönster och attityder till produkter
Annika Hallberg
4
KNOWLEDGE MANAGEMENT Hur svenska multinationella företag tillvaratar och sprider sina kunskaper
Björn Alarik and Andreas Diedrich
4

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by Abstract Accesses Last 3 Months (2017-01 - 2017-03)

PaperDownloads
Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics
Stefan Schiller
22
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström and Anders Örtenblad
14
Kort samverkan kring lång arbetslöshet - utvärdering av NOVA-projektet i Alingsås kommun
Henrik Hansson and Björn Trägårdh
14
E-handel med resor. Bokning och köp av resor på Internet – konsumenters attityder och upplevda risker
Annika Hallberg, Anne Eriksson and Petra Olsson
13
Mångfaldens mångfald olika sätt att se på och leda olikheter
Svante Leijon and Vedran Omanovic
12
Investment in Electronic Commerce: Financial Perspectives and Profit Conditions
Göran Bergendahl
12
KNOWLEDGE MANAGEMENT Hur svenska multinationella företag tillvaratar och sprider sina kunskaper
Björn Alarik and Andreas Diedrich
10
Modeller för internprissättning: Re-analys av experimentella tester
Björn Lantz
9
Kunskapsintegration i fusioner
Björn Alarik
9
Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila
9
HR-utveckling på sjukhus
Gill Widell
9
Likriktning av hotellverksamhet – uttryck och konsekvenser
Mette Sandoff
9
Organisering av samverkan i Grästorp 5S och Kärra-Rödbo
Margareta Damm, Mikael Löfström and Martin Selander
9
Hotell och Human Resource Management: Har de en gemensam framtid?
Mette Sandoff
9

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by File Downloads Last 3 Months (2017-01 - 2017-03)

PaperDownloads
Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics
Stefan Schiller
53
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström and Anders Örtenblad
28
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden and Jan Marton
24
Application of Price Bundling Strategies in Retail Banking in Europe
Merja Mankila
24
Tredjepartslogistik i svensk industri - en kartläggning
Peter Rosén
21
Energitjänsters betydelse på en avreglerad energimarknad: en kartläggning av energiföretagens energitjänstverksamhet i Sverige och Storbritannien
Mats Strid and Mikael Bergmasth
20
Mätning och styrning av tjänsteproduktion i energiföretag: en fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt
Anders Sandoff and Catarina Tholin
18
From M-form to N-form: The Structure of Multinational Corporations
Björn Alarik
17
Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila
16
Likriktning av hotellverksamhet – uttryck och konsekvenser
Mette Sandoff
13

Rank papers for other time periods

 Programing by
Design by Joakim Ekebom

    This page was generated on 2017-04-01 06:57:55