S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg FE rapport

Downloads from S-WoBA

Number of downloads from S-WoBA

Fulltext files and Additional files (supplementary files) are files downloaded from the S-WoBA server, Redirected files are files downloaded from a server maintained by Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg.
The statistics for 2010-06, 2012-04 (half month), 2012-05 and 2012-06 have unfortunately been lost. We regret this.

The raw data

Papers at S-WoBA

Number of papers at S-WoBA

The raw data

 

Top 10 Papers by Abstract Accesses Last Month (2017-04)

PaperAccesses
Mångfaldens mångfald olika sätt att se på och leda olikheter
Svante Leijon and Vedran Omanovic
9
Investment in Electronic Commerce: Financial Perspectives and Profit Conditions
Göran Bergendahl
8
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden and Jan Marton
8
Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics
Stefan Schiller
8
E-handel med resor. Bokning och köp av resor på Internet – konsumenters attityder och upplevda risker
Annika Hallberg, Anne Eriksson and Petra Olsson
6
Energitjänsters betydelse på en avreglerad energimarknad: en kartläggning av energiföretagens energitjänstverksamhet i Sverige och Storbritannien
Mats Strid and Mikael Bergmasth
6
Modeller för internprissättning: Re-analys av experimentella tester
Björn Lantz
6
Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila
5
Arbete, självinsikt eller tillbaka till gå? Utvärdering av kulturarbetarprojektet
Björn Trägårdh and Henrik Hansson
5
New Cleaners – nytt ledarskap med konsekvenser
Svante Leijon and Arne Söderbom
5
From M-form to N-form: The Structure of Multinational Corporations
Björn Alarik
5
Kort samverkan kring lång arbetslöshet - utvärdering av NOVA-projektet i Alingsås kommun
Henrik Hansson and Björn Trägårdh
5
Tredjepartslogistik i svensk industri - en kartläggning
Peter Rosén
5
Dynamisk sammanhållning - kommunikation i kulturprojektet Röda Sten
Ewa Wikström
5
Hotell och Human Resource Management: Har de en gemensam framtid?
Mette Sandoff
5
Omställningskompetens i detaljhandeln - Företagens erfarenheter av uppsägningar
Rebecka Arman and Ola Bergström
5
Investment in Electronic Commerce - A Real Options Approach
Göran Bergendahl
5
Likriktning av hotellverksamhet – uttryck och konsekvenser
Mette Sandoff
5
Application of Price Bundling Strategies in Retail Banking in Europe
Merja Mankila
5
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström and Anders Örtenblad
5
Kunskapsintegration i fusioner
Björn Alarik
5

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by File Downloads Last Month (2017-04)

PaperDownloads
Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics
Stefan Schiller
18
Tredjepartslogistik i svensk industri - en kartläggning
Peter Rosén
10
Likriktning av hotellverksamhet – uttryck och konsekvenser
Mette Sandoff
9
Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila
8
Energitjänsters betydelse på en avreglerad energimarknad: en kartläggning av energiföretagens energitjänstverksamhet i Sverige och Storbritannien
Mats Strid and Mikael Bergmasth
7
Beslutsunderlag i svenska energiföretag Kalkylpraxis, prissättning och strategier för ledningsburen energi
Peter Svahn
6
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden and Jan Marton
6
Application of Price Bundling Strategies in Retail Banking in Europe
Merja Mankila
6
Dynamisk sammanhållning - kommunikation i kulturprojektet Röda Sten
Ewa Wikström
5
Ett förslag till lösning på internprissättningsproblemet och problemet med bilaterala monopol
Björn Lantz
5
Mätning och styrning av tjänsteproduktion i energiföretag: en fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt
Anders Sandoff and Catarina Tholin
5
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström and Anders Örtenblad
5

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by Abstract Accesses Last 3 Months (2017-02 - 2017-04)

PaperDownloads
Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics
Stefan Schiller
21
Investment in Electronic Commerce: Financial Perspectives and Profit Conditions
Göran Bergendahl
19
Mångfaldens mångfald olika sätt att se på och leda olikheter
Svante Leijon and Vedran Omanovic
18
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström and Anders Örtenblad
17
Kort samverkan kring lång arbetslöshet - utvärdering av NOVA-projektet i Alingsås kommun
Henrik Hansson and Björn Trägårdh
16
E-handel med resor. Bokning och köp av resor på Internet – konsumenters attityder och upplevda risker
Annika Hallberg, Anne Eriksson and Petra Olsson
14
Modeller för internprissättning: Re-analys av experimentella tester
Björn Lantz
13
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden and Jan Marton
13
Likriktning av hotellverksamhet – uttryck och konsekvenser
Mette Sandoff
13
Hotell och Human Resource Management: Har de en gemensam framtid?
Mette Sandoff
12

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by File Downloads Last 3 Months (2017-02 - 2017-04)

PaperDownloads
Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics
Stefan Schiller
50
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström and Anders Örtenblad
28
Tredjepartslogistik i svensk industri - en kartläggning
Peter Rosén
24
Energitjänsters betydelse på en avreglerad energimarknad: en kartläggning av energiföretagens energitjänstverksamhet i Sverige och Storbritannien
Mats Strid and Mikael Bergmasth
23
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden and Jan Marton
21
Application of Price Bundling Strategies in Retail Banking in Europe
Merja Mankila
20
Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila
17
Likriktning av hotellverksamhet – uttryck och konsekvenser
Mette Sandoff
15
Mätning och styrning av tjänsteproduktion i energiföretag: en fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt
Anders Sandoff and Catarina Tholin
14
Ett förslag till lösning på internprissättningsproblemet och problemet med bilaterala monopol
Björn Lantz
13

Rank papers for other time periods

 Programing by
Design by Joakim Ekebom

    This page was generated on 2017-05-01 06:52:35