S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg FE rapport

Downloads from S-WoBA

Number of downloads from S-WoBA

Fulltext files and Additional files (supplementary files) are files downloaded from the S-WoBA server, Redirected files are files downloaded from a server maintained by Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg.
The statistics for 2010-06, 2012-04 (half month), 2012-05 and 2012-06 have unfortunately been lost. We regret this.

The raw data

Papers at S-WoBA

Number of papers at S-WoBA

The raw data

 

Top 10 Papers by Abstract Accesses Last Month (2017-11)

PaperAccesses
Mångfaldens mångfald olika sätt att se på och leda olikheter
Svante Leijon and Vedran Omanovic
7
E-handel med resor. Bokning och köp av resor på Internet – konsumenters attityder och upplevda risker
Annika Hallberg, Anne Eriksson and Petra Olsson
7
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden and Jan Marton
5
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström and Anders Örtenblad
4
Investment in Electronic Commerce: Financial Perspectives and Profit Conditions
Göran Bergendahl
3
Software Innovativeness - Knowledge Acquisition, External Linkages and Firm Developmental Processes
Gary Jordan and Esbjörn Segelod
3
Mervärde av jämställda löner? Utvärdering av JämO-projektet ”Project on Equal Pay”
Freddy Hällsten and Staffan Gran
3
New Cleaners – nytt ledarskap med konsekvenser
Svante Leijon and Arne Söderbom
3
Omställningskompetens i detaljhandeln - Företagens erfarenheter av uppsägningar
Rebecka Arman and Ola Bergström
3
Affärsstrukturer och entreprenörskap – New Builders
Svante Leijon and Arne Söderbom
3

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by File Downloads Last Month (2017-11)

PaperDownloads
Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila
13
KNOWLEDGE MANAGEMENT Hur svenska multinationella företag tillvaratar och sprider sina kunskaper
Björn Alarik and Andreas Diedrich
13
Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics
Stefan Schiller
10
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden and Jan Marton
6
From M-form to N-form: The Structure of Multinational Corporations
Björn Alarik
6
Likriktning av hotellverksamhet – uttryck och konsekvenser
Mette Sandoff
6
Energitjänsters betydelse på en avreglerad energimarknad: en kartläggning av energiföretagens energitjänstverksamhet i Sverige och Storbritannien
Mats Strid and Mikael Bergmasth
6
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström and Anders Örtenblad
6
Tredjepartslogistik i svensk industri - en kartläggning
Peter Rosén
5
Mätning och styrning av tjänsteproduktion i energiföretag: en fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt
Anders Sandoff and Catarina Tholin
4
Effekter av internationell turism på konsumenters inköpsmönster och attityder till produkter
Annika Hallberg
4

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by Abstract Accesses Last 3 Months (2017-09 - 2017-11)

PaperDownloads
Mångfaldens mångfald olika sätt att se på och leda olikheter
Svante Leijon and Vedran Omanovic
26
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden and Jan Marton
18
Investment in Electronic Commerce: Financial Perspectives and Profit Conditions
Göran Bergendahl
17
E-handel med resor. Bokning och köp av resor på Internet – konsumenters attityder och upplevda risker
Annika Hallberg, Anne Eriksson and Petra Olsson
16
Omställningskompetens i detaljhandeln - Företagens erfarenheter av uppsägningar
Rebecka Arman and Ola Bergström
12
Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila
12
New Cleaners – nytt ledarskap med konsekvenser
Svante Leijon and Arne Söderbom
12
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström and Anders Örtenblad
12
Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics
Stefan Schiller
11
Software Innovativeness - Knowledge Acquisition, External Linkages and Firm Developmental Processes
Gary Jordan and Esbjörn Segelod
11

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by File Downloads Last 3 Months (2017-09 - 2017-11)

PaperDownloads
Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila
43
Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics
Stefan Schiller
32
KNOWLEDGE MANAGEMENT Hur svenska multinationella företag tillvaratar och sprider sina kunskaper
Björn Alarik and Andreas Diedrich
32
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden and Jan Marton
30
Energitjänsters betydelse på en avreglerad energimarknad: en kartläggning av energiföretagens energitjänstverksamhet i Sverige och Storbritannien
Mats Strid and Mikael Bergmasth
28
Mätning och styrning av tjänsteproduktion i energiföretag: en fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt
Anders Sandoff and Catarina Tholin
24
From M-form to N-form: The Structure of Multinational Corporations
Björn Alarik
22
Tredjepartslogistik i svensk industri - en kartläggning
Peter Rosén
22
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström and Anders Örtenblad
21
Likriktning av hotellverksamhet – uttryck och konsekvenser
Mette Sandoff
18

Rank papers for other time periods

 Programing by
Design by Joakim Ekebom

    This page was generated on 2017-12-01 06:54:46