S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg FE rapport

Downloads from S-WoBA

Number of downloads from S-WoBA

Fulltext files and Additional files (supplementary files) are files downloaded from the S-WoBA server, Redirected files are files downloaded from a server maintained by Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg.
The statistics for 2010-06, 2012-04 (half month), 2012-05 and 2012-06 have unfortunately been lost. We regret this.

The raw data

Papers at S-WoBA

Number of papers at S-WoBA

The raw data

 

Top 10 Papers by Abstract Accesses Last Month (2017-09)

PaperAccesses
Investment in Electronic Commerce: Financial Perspectives and Profit Conditions
Göran Bergendahl
6
Omställningskompetens i detaljhandeln - Företagens erfarenheter av uppsägningar
Rebecka Arman and Ola Bergström
5
Mångfaldens mångfald olika sätt att se på och leda olikheter
Svante Leijon and Vedran Omanovic
5
Förändring och överföring av kompetens inom ett industriföretag – ett komplext interaktivt ingenjörsarbete
Henrik Hansson
5
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden and Jan Marton
5
E-handel med resor. Bokning och köp av resor på Internet – konsumenters attityder och upplevda risker
Annika Hallberg, Anne Eriksson and Petra Olsson
5
Enkätstudie om drivkrafter bakom strukturförändringar i elleverantörsbranschen - En resultatsammanställning
Anders Sandoff
4
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström and Anders Örtenblad
4
Ett förslag till lösning på internprissättningsproblemet och problemet med bilaterala monopol
Björn Lantz
4
Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics
Stefan Schiller
4
Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila
4
Two-part pricing under revenue cap regulation
Björn Lantz
4
Dynamisk sammanhållning - kommunikation i kulturprojektet Röda Sten
Ewa Wikström
4
Tredjepartslogistik i svensk industri - en kartläggning
Peter Rosén
4
Software Innovativeness - Knowledge Acquisition, External Linkages and Firm Developmental Processes
Gary Jordan and Esbjörn Segelod
4
Energitjänsters betydelse på en avreglerad energimarknad: en kartläggning av energiföretagens energitjänstverksamhet i Sverige och Storbritannien
Mats Strid and Mikael Bergmasth
4

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by File Downloads Last Month (2017-09)

PaperDownloads
Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics
Stefan Schiller
13
Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila
11
Mätning och styrning av tjänsteproduktion i energiföretag: en fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt
Anders Sandoff and Catarina Tholin
10
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström and Anders Örtenblad
9
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden and Jan Marton
9
Tredjepartslogistik i svensk industri - en kartläggning
Peter Rosén
8
KNOWLEDGE MANAGEMENT Hur svenska multinationella företag tillvaratar och sprider sina kunskaper
Björn Alarik and Andreas Diedrich
8
Energitjänsters betydelse på en avreglerad energimarknad: en kartläggning av energiföretagens energitjänstverksamhet i Sverige och Storbritannien
Mats Strid and Mikael Bergmasth
7
Likriktning av hotellverksamhet – uttryck och konsekvenser
Mette Sandoff
7
From M-form to N-form: The Structure of Multinational Corporations
Björn Alarik
6

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by Abstract Accesses Last 3 Months (2017-07 - 2017-09)

PaperDownloads
Mångfaldens mångfald olika sätt att se på och leda olikheter
Svante Leijon and Vedran Omanovic
25
E-handel med resor. Bokning och köp av resor på Internet – konsumenters attityder och upplevda risker
Annika Hallberg, Anne Eriksson and Petra Olsson
20
Investment in Electronic Commerce: Financial Perspectives and Profit Conditions
Göran Bergendahl
17
Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics
Stefan Schiller
17
Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila
15
Monopolreglering med nätnyttomodellens princip – modellkalibrering och incitament
Björn Lantz
13
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden and Jan Marton
13
Mätning och styrning av tjänsteproduktion i energiföretag: en fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt
Anders Sandoff and Catarina Tholin
13
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström and Anders Örtenblad
13
Omställningskompetens i detaljhandeln - Företagens erfarenheter av uppsägningar
Rebecka Arman and Ola Bergström
13
Nätnyttomodellens regleringsprincip – En kritisk analys med fokus på samhällsekonomisk effektivitet på kort och lång sikt
Björn Lantz
13

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by File Downloads Last 3 Months (2017-07 - 2017-09)

PaperDownloads
Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics
Stefan Schiller
47
Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila
32
Energitjänsters betydelse på en avreglerad energimarknad: en kartläggning av energiföretagens energitjänstverksamhet i Sverige och Storbritannien
Mats Strid and Mikael Bergmasth
29
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström and Anders Örtenblad
28
Mätning och styrning av tjänsteproduktion i energiföretag: en fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt
Anders Sandoff and Catarina Tholin
28
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden and Jan Marton
26
From M-form to N-form: The Structure of Multinational Corporations
Björn Alarik
26
Tredjepartslogistik i svensk industri - en kartläggning
Peter Rosén
26
KNOWLEDGE MANAGEMENT Hur svenska multinationella företag tillvaratar och sprider sina kunskaper
Björn Alarik and Andreas Diedrich
22
Likriktning av hotellverksamhet – uttryck och konsekvenser
Mette Sandoff
19

Rank papers for other time periods

 Programing by
Design by Joakim Ekebom

    This page was generated on 2017-10-01 06:52:41