S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration

No 2000:8:
Maskin till maskin-kommunikation - En studie av trögheter i samband med systemförsäljning i konvergerande industrier.

Per Andersson () and Anna Reimfelt

Abstract: Med utgångspunkt i framväxten av mobil data och mobilt internet samt “mobilitet” i vid bemärkelse, har ett antal projekt formulerats vars syfte är att studera användarsidan och gapet mellan användarsidan och leverantörerna av de nya systemen. Denna studie är en av flera i detta program.

Studiens syfte är att kartlägga de trögheter som uppstår i samband med systemförsäljning i konvergerande industrier. Fokus för undersökningen har varit marknaden för maskin till maskin-kommunikation. De preliminära resultaten indikerar ett antal utmaningar som branschen står inför. Dessa kan sammanfattas i åtta punkter: avsaknad av teknisk standard, pris och abonnemangsstruktur, samarbete och partnerskap, organisatorisk osäkerhet och kulturell olikhet, kortsiktigt strategiskt tänkande, förtroende och tillit, samt förhållandet till kund och kundens kund.

Keywords: M2M; kommunikation; wireless; mobilitet; telematik; (follow links to similar papers)

33 pages, December 1, 2000

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

hastba2000_008.pdf    PDF-file (173kB) 
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joakim Ekebom

Handle: RePEc:hhb:hastba:2000_008 This page was generated on 2014-12-14 19:16:13