S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration

No 2003:5:
Verksamhetsutveckling - en första introduktion av tre arbetsmodeller

Mats Lundeberg ()

Abstract: Att lära av handlingar och konsekvenser är ett förhållningssätt för att långsiktigt utveckla verksamheter. Ett konkret sätt att lära av handlingar och konsekvenser är att undersöka alternativa mål/medelkombinationer. Det blir med ett sådant tillvägagångssätt viktigt att kombinera förutsättningar, process och resultat, att kombinera leverans och effekt och att kombinera problem och lösning. I artikeln behandlas de s k V-, X- och Y-modellerna, modeller som beskriver samband mellan mål och medel, mellan förutsättningar, process och resultat samt mellan problem och lösning. Dessa modeller kan alla användas som hjälpmedel för att söka alternativa mål/medelkombinationer. Att lära av handlingar och konsekvenser innebär att se varje situation – positiv som negativ – som en inlärningssituation. Den intressanta frågan är: ”Vad kan jag lära av denna situation”? Konsekvenserna av ett sådant förhållningssätt är att kunna stå starkare inför nya situationer.

Keywords: Verksamhetsutveckling; Handlingar; Konsekvenser; Mål/medel; (follow links to similar papers)

12 pages, March 20, 2003

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

hastba2003_005.pdf    PDF-file (55kB) 
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joakim Ekebom

Handle: RePEc:hhb:hastba:2003_005 This page was generated on 2014-12-14 19:16:14