S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration

No 2007:2:
Gör oddssättare realistiska bedömningar? En ekonomisk-psykologisk analys av realismen i odds

Patric Andersson ()

Abstract: Denna uppsats redogör för en empirisk undersökning av realismen hos odds från ett stort spelbolag. Undersökningen tillämpar teorier från psykologisk beslutsforskning och beteendeinriktad ekonomisk vetenskap. Baserat på analyser av ett unikt empiriskt material bestående av odds från de fem senaste världsmästerskapen i fotboll, konstateras att oddssättarna förefaller vara välkalibrerade och besitta god förmåga att bedöma förutsättningar för framtida utfall. För vissa sannolikhetsnivåer, uppvisade oddssättarna tendenser till såväl underkonfidens som överkonfidens. Möjligheten att ekonomiskt profitera på dessa skevheter var emellertid dålig och renderade oftast i förluster.

Keywords: betting; calibration; experts; football; forecasting; overconfidence; odds-setters; (follow links to similar papers)

24 pages, January 16, 2007

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

hastba2007_002.pdf    PDF-file (254kB) 
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joakim Ekebom

Handle: RePEc:hhb:hastba:2007_002 This page was generated on 2014-12-14 19:16:16