S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration

No 2011:9:
Medialiseringen av ideella organisationer - en fallstudie om Röda Korset

Pernilla Petrelius Karlberg ()

Abstract: Civilsamhällets organisationer växer i samhället. Med det växer också det mediala intresset för dessa organisationer. Hur ser granskningen av ideella organisationer ut? Och hur påverkas dessa organisationer ur ett organisationsperspektiv av att få mycket kritisk uppmärksamhet i medierna? Det är några av frågorna undersöks här. Studien bygger på en fallstudie av Röda Korset under våren 2010 då organisationen genomgick en förtroendekris i medierna. Slutsatserna bygger på en bourdieuskt analys av mötet mellan mediefältet/logiken och folkrörelsefältet/logiken.

Keywords: organisation; media; kris; kommunikation; (follow links to similar papers)

50 pages, June 21, 2011

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

hastba2011_009.pdf    PDF-file (6.4MB) 
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joakim Ekebom

Handle: RePEc:hhb:hastba:2011_009 This page was generated on 2014-12-14 19:16:17