S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration

No 2014:1:
ICT inom handeln mot 2020 - mobila möjligheter

Bertil Thorngren ()

Abstract:

Bakgrund:

Ny teknik kan ge nya möjligheter. Exempel på det är mobila betalningar, mobila plånböcker, lägesbaserade tjänster samt ”Tingens Internet”. Avståndet från vision till vardag är dock ofta långt. Studier av e-handelns utveckling har visat att det tog mer än ett decennium att gå från vad som var ”tekniskt möjligt” till lösningar med praktiskt genomslag.

Det var exempelvis ganska tidigt möjligt att producera webbsidor med avancerad grafik. Detta var dock inte av praktiskt intresse så länge inte de tilltänkta kunderna också hade lika kraftfulla datorer. Först när alla bitar verkligen fanns på plats, så kunde utvecklingen ta fart med viss s.k. ketchupeffekt efter några år av tomgång. För en tidigare HUR-rapport om detta se http://rez.se/mjaog

Upplägg:

- Rapporten inleds med en lägesbild vad gäller området för mobila betalningar samt mobila plånböcker (vilket inte alltid är samma sak, eftersom det finns plånbokslösningar utan koppling till betalningar).

- Därefter diskuteras den mer långsiktiga utvecklingen vad gäller lägesbestämda tjänster samt “the Internet of Things”, vilka framåt år 2020 kan komma att ingå i mer kompletta lösningar för handeln.

- Avslutningsvis behandlas hinder på vägen - vad gäller såväl dagsläge som utvecklingsmöjligheter.

Keywords: kontanter; mobil plånbok; mobila betalningar; NFC; QR; i-Zettle; SEQR; M2M; Japan; (follow links to similar papers)

17 pages, March 5, 2014

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

hastba2014_001.pdf    PDF-file (1.06MB) 
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joakim Ekebom

Handle: RePEc:hhb:hastba:2014_001 This page was generated on 2014-12-14 19:16:17