S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Department of Business Studies, Uppsala University Occasional Papers, Department of Business Studies, Uppsala University

No 2003/3:
Uppsalaekonomer i arbetslivet 2002: studenter utexaminerade 1999

Ingemund Hägg

Abstract: I rapporten redovisas resultaten från en enkätundersökning med Uppsalaekonomer som utexaminerades 1999 och således varit ute i arbetslivet några år. Uppgifter ges om var de arbetade, om deras arbetsuppgifter och inkomster samt om hur de såg på sin utbildning i förhållande till arbetsuppgifterna. Den positiva bild som framträder har stora likheter med vad som gäller för de andra stora universiteten. I fortsatt förbättring av utbildningen krävs fokus på en bred utbildning som inte är snävt yrkesorienterad, på vetenskaplig grund och självständigt arbete.

Keywords: Arbetsliv; Ekonomi; Utbildning; Uppsala; (follow links to similar papers)

13 pages, January 30, 2004

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-4011    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Päivi Juhola ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joakim Ekebom

Handle: RePEc:hhb:uufeop:0303 This page was generated on 2014-12-14 19:16:36