S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Department of Business Studies, Uppsala University Occasional Papers, Department of Business Studies, Uppsala University

No 2008/1:
Offentlig upphandling i praktiken: en fallstudie av Brommageriatriken AB

Agata Kostrzewa

Abstract: Rapporten belyser ett exempel på praktisk tillämpning av upphandlingsförfarandet inom vård och omsorg. Fallet som skildras är en geriatrisk klinik i Stockholm, Brommageriatriken AB, från och med tiden innan företaget blivit personal ägt till och med våren 2007 då det efter en förlorad upphandling köptes upp av upphandlingsvinnaren. Fallstudien baseras på ett antal offentliga dokument, tidningsartiklar och åtta intervjuer med representanterna för samtliga inblandade parter: Brommageriatriken AB, Stockholms läns landsting och Stiftelsen Stockholms sjukhem som vann upphandlingen. Bilden ges att beslutet att upphandla offentlig verksamhet ofta medför ekonomiska problem för det upphandlade företaget som på kort tid får ställa om sin verksamhet till marknadsmässiga villkor. Vidare, om företaget förlorar upphandlingen om sin egen verksamhet vid ett senare tillfälle kan det riskera att avvecklas. Sist men inte minst är det främst stora och kapitalstarka aktörer som gynnas vid upphandlingsförfarandet då de kan erbjuda lägre pris på anbudet samt riskerar mindre vid en eventuell upphandlingsförlust.

Keywords: utkontraktering; offentlig upphandling; direktupphandling; Lag om offentlig upphandling; fallstudie; (follow links to similar papers)

41 pages, May 13, 2008

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-9049    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Päivi Juhola ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joakim Ekebom

Handle: RePEc:hhb:uufeop:0801 This page was generated on 2014-12-14 19:16:36