Scandinavian Working Papers in Business Administration

GRI-rapport,
University of Gothenburg, Gothenburg Research Institute GRI

No 2016:1: Försvarsmakten och diskriminering – en jämförelse mellan 2010 och 2015

Ulla Eriksson-Zetterquist () and Rolf Solli ()
Additional contact information
Ulla Eriksson-Zetterquist: Gothenburg Research Institute, Postal: School of Business, Economics and Law, Göteborg University, Box 603, SE 40530 Göteborg, Sweden
Rolf Solli: Gothenburg Research Institute, Postal: School of Business, Economics and Law, Göteborg University, Box 603, SE 40530 Göteborg, Sweden

Abstract: År 2009 instiftades en ny diskrimineringslag i Sverige. Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter med grund i kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. Med bakgrund mot denna nya lagstiftning blev vi tillfrågade att göra en utredning och kartläggning av diskriminering inom Försvarsmakten. Det resulterade i en enkät som genomfördes bland alla försvarsmaktens anställda våren 2010. En uppföljning har sedan dess planerats och resulterade i att vi tillfrågats om att göra motsvarande utredning och kartläggning 2015. I denna rapport presenteras studien från 2015 och jämförelser med resultaten från 2010.

Keywords: diskriminering; försvarsmakten; genus; jämställdhet; jämlikhet

65 pages, January 14, 2016

Full text files

230618-forsvarsmakte...mellan-2010-och-2015 PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lise-Lotte Walter ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-06 23:56:08.