Scandinavian Working Papers in Business Administration

FE rapport,
University of Gothenburg, Department of Business Administration

No 2001-381: Mångfaldens mångfald olika sätt att se på och leda olikheter

Svante Leijon and Vedran Omanovic
Additional contact information
Svante Leijon: Department of Business Administration, School of Economics and Commercial Law, Göteborg University, Postal: Box 640, SE 40530 Göteborg, Sweden
Vedran Omanovic: Department of Business Administration, School of Economics and Commercial Law, Göteborg University, Postal: Box 640, SE 40530 Göteborg, Sweden

Abstract: Att leda olikheter - den amerikanska termen management diversity har blivit en nödvändighet för svenska organisationer. Bakgrunden kan sökas dels i en ökad heterogenitet hos svensk arbetsmarknad, dels i näringslivets internationalisering. Förutom nödvändigheten att ändra rekryteringspraxis finns det en stor potential att ta vara på olika kompetenser i en alltmer globaliserad värld. Utgående från svensk och amerikansk mångfaldsforskning utvecklas ett strategiperspektiv, vilket är vårt analysverktyg vid studier av organisationers mångfaldsarbete. Via kortare fallstudier identifieras och beskrivs fyra typer av mångfaldsarbete;nämligen med innebörd internationalisering, spegling av annorlunda Sverige, samhällsengagemang och sociala strategier. Slutligen diskuteras om det vi identifierat kan betecknas som uthålliga mångfaldsstrategier. Vår studie tyder på detta och den mångfald mångfaldsstrategier vi beskrivit tolkar vi dels att mångfaldsarbetet är nära kopplat till respektive organisations förutsättningar, dels att man är inne i ett skede av lärande.

Keywords: mångfald; strategi; diversity management

35 pages, June 8, 2001

Full text files

gunwba381.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Maria Persson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-06 22:24:51.