Scandinavian Working Papers in Business Administration

FE rapport,
University of Gothenburg, Department of Business Administration

No 2014-421: Omställningskompetens i detaljhandeln - Företagens erfarenheter av uppsägningar

Rebecka Arman () and Ola Bergström ()
Additional contact information
Rebecka Arman: Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, Göteborg University, Postal: Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, Göteborg University, Box 610, SE 40530 Göteborg, Sweden
Ola Bergström: Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, Göteborg University, Postal: Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, Göteborg University, Box 610, SE 40530 Göteborg, Sweden

Abstract: Denna studies övergripande syfte är att bidra med ökad kunskap om konsekvenserna av strukturomvandling inom detaljhandeln, när det gäller uppsägningar och omställningsarbete. Rapporten återger resultaten av en första delstudie som beskriver och analyserar varför och hur företag i detaljhandeln genomför uppsägningar. För att undersöka omställningsarbetet har vi genomfört intervjuer i ett urval av 15 företag inom detaljhandeln som genomgått förändringar och sagt upp personal. Resultaten av analysen beskrivs i tre olika grupper beroende på företagens storlek. Studien visar att ju större företag och ju mer komplex organisation, desto mer utförlig och komplicerad motivering gavs till uppsägningarna. Med ökad storlek kom ökad specialisering av omställningsarbetet inom företagen och även ökad distans till konsekvenserna för de enskilda anställda.

Keywords: detaljhandeln; uppsägningar; förändringsledarskap; restructuring; retail; omställningsstöd; omställning

39 pages, March 27, 2014

Full text files

35535 text file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Maria Persson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-06 22:24:52.