Scandinavian Working Papers in Business Administration

Occasional Papers,
Uppsala University, Department of Business Studies

No 2003/3: Uppsalaekonomer i arbetslivet 2002: studenter utexaminerade 1999

Ingemund Hägg
Additional contact information
Ingemund Hägg: Department of Business Studies, Uppsala University

Abstract: I rapporten redovisas resultaten från en enkätundersökning med Uppsalaekonomer som utexaminerades 1999 och således varit ute i arbetslivet några år. Uppgifter ges om var de arbetade, om deras arbetsuppgifter och inkomster samt om hur de såg på sin utbildning i förhållande till arbetsuppgifterna. Den positiva bild som framträder har stora likheter med vad som gäller för de andra stora universiteten. I fortsatt förbättring av utbildningen krävs fokus på en bred utbildning som inte är snävt yrkesorienterad, på vetenskaplig grund och självständigt arbete.

Keywords: Arbetsliv; Ekonomi; Utbildning; Uppsala

13 pages, January 30, 2004

Full text files

resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-4011 PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Sune Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-06 22:49:37.