S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration

No 2001:5:
Shopping via Internet: Konsumentens egenskaper, attityder och samspelet med webbdesignen, marknadsföringen och teknologin

Gudrun Balsvik

Abstract: Rapporten behandlar e-handel ur ett konsumentperspektiv. Frågeställningen är vilka psykologiska och teknologiska faktorer som samverkar och hur dessa påverkar konsumentens köp via Internet? Genom en litteraturgenomgång av empiri på området, identifieras några viktiga psykologiska och teknologiska faktorers betydelse. Även betydelsen av webbdesign och digital marknadsföring analyseras.

Keywords: Elektronisk handel; självtillit; attityder; användarbeteenden; webbdesign; digital marknadsföring; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: M21; (follow links to similar papers)

20 pages, March 12, 2001

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

hastba2001_005.pdf    PDF-file (104kB) 
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joakim Ekebom

Handle: RePEc:hhb:hastba:2001_005 This page was generated on 2014-12-14 19:16:13