S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration

No 2005:1:
Återvunnen plast – ingen marknad utan förutsättningar

Jenny Ählström ()

Abstract: Eftersom plasten är en av de komponenter i hushållsavfallet som ökar mest proportionellt, har miljölagstiftare bestämt att konsumentplasten måste återvinnas som ett av stegen mot ett resurssnålare samhälle.

Genom den återvinning som startats av plastförpackningar har en ny marknad växt fram för återvunnen plast, vid sida av den marknad för återvinning av transportfilm som redan existerade. Vilka förutsättningar finns då för detta nya material på marknaden?

Huvudsyfte i denna studie är att undersöka vad det finns för förutsättningar för återvunnen plast på den svenska marknaden. För att kunna svara på frågan om marknadsförutsättningar studeras aktörer som påverkar marknaden; hur återvinningen är organiserad, samt aktörernas inställning till plaståtervinning, som i vissa fall kan ersätta jungfrulig plastråvara och i andra fall ersätta eller komplettera andra material.

Keywords: aktörsnätverk; marknadsförutsättningar; plaståtervinning; (follow links to similar papers)

47 pages, January 25, 2005

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

hastba2005_001.pdf    PDF-file (1.96MB) 
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joakim Ekebom

Handle: RePEc:hhb:hastba:2005_001 This page was generated on 2014-12-14 19:16:15