S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration

No 2008:5:
Ett kunskapsperspektiv på outsourcing

Jon Rognes ()

Abstract: Denna forskningsstudie handlar om hur affärsverksamhet, samarbetsformer och möjligheterna till lärande och kunskapsöverföring påverkas när organisationer väljer att separera delar av den interna tjänsteprocessen och lägga ut den hos fristående underleverantörer, så kallad business process outsourcing (BPO). Vi har studerat hur en sådan separering påverkar processer och förutsättningar för kunskapsbildning och lärande i en organisation. Studien inleds med en översikt över BPO-området idag. Outsourcing av tjänster, BPO, sker inom många områden, t ex kundkontakter och service, administration, utveckling och drift av IT-system, personal- och HR-ärenden, ekonomistyrning och bokföring, logistik och transportplanering. I en ständigt pågående konsoliderings- och rationaliseringsprocess har outsourcing de senaste åren blivit ett allt vanligare alternativ. I detta projekt har vi valt att studera såväl underleverantörer av dessa tjänster som kundföretagen, köparna av tjänster. Frågor som vi försöker besvara är; Hur påverkas kunskapen om arbetets innehåll och dess plats i den större processen? Hur kommer den samlade kunskapen att förändras, och vilken typ av kunskap kommer att skapas i den nya situationen? Kommer ny kunskap att uppstå, och kommer annan kunskap att gå förlorad då en aktivitet bryts ut och flyttas till en extern enhet? Vilka aspekter är mest kritiska, och vad har lett till missnöje eller misslyckanden vid en outsourcingrelation?

Keywords: outsourcing; offshoring; kunskap; knowledge; BPO; tjänster; service; (follow links to similar papers)

49 pages, November 26, 2007, Revised February 21, 2008

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

hastba2008_005.pdf    PDF-file (349kB) 
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joakim Ekebom

Handle: RePEc:hhb:hastba:2008_005 This page was generated on 2014-12-14 19:16:16