Scandinavian Working Papers in Business Administration

Working paper in Studies of Organization and Society,
University of Gothenburg, Studies of Organization and Society, Department of Business Administration

Downloads from S-WoBA

Fulltext files and Additional files (supplementary files) are files downloaded from the S-WoBA server, Redirected files are files downloaded from a server maintained by the publisher of a working paper series.

The statistics for 2010-06, 2012-04 (half month), 2012-05 and 2012-06 have unfortunately been lost. We regret this.

The raw data

Papers at S-WoBA

The raw data

Top papers by Abstract Accesses last month (2017-12)

PaperAccesses
Sju porträtt av chefer inom Västra Götalands regionen
Ewa Wikström, Eva Lorenzen, David Renemark
4
Skolan och informationstekniken – en fallstudie av grundskolan i Stenungsund
Henrik Hansson, Mikael Löfström, Östen Ohlsson
4
Höganäs – en fallstudierapport om IT och skolan
Henrik Hansson
4
The role of health and safety representatives in Sweden – The implementation of EEC Directive 89/391
Björn Trägårdh
4
Samverkan, vårdkedjor och förändringsarbetet – om Botkyrkas medverkan i modellkommunprojektet
Mikael Löfström
3
Skolan och informationstekniken – en fallstudie av grundskola och gymnasium i Alingsås
Ulla Eriksson-Zetterquist, Martin Selander, Östen Ohlsson
3
Skolan och informationstekniken – en fallstudie av grundskolan i Tingsryd
Mikael Löfström
3
Utvärdering av tre pilotprojekt rörande samverkan i samhällsbyggande med fokus på morgondagens äldre
Östen Ohlsson
3
Skolan och informationstekniken - en projektbeskrivning
Östen Ohlsson, Henrik Hansson, Mikael Löfström, Martin Selander, Björn Trägårdh
2
Minskad sjukfrånvaro – en fråga om arbetsgivarincitament? Medfinansieringsreformen ur ett arbetsgivarperspektiv
Björn Trägårdh, Margareta Damm, Freddy Hällsten, MIkael Löfström, Torbjörn Stjernberg, Peter Svahn
2

Rank papers for other periods

Top papers by Downloads last month (2017-12)

PaperDownloads
The role of health and safety representatives in Sweden – The implementation of EEC Directive 89/391
Björn Trägårdh
1
Skolan och informationstekniken – en fallstudie av grundskolan i Stenungsund
Henrik Hansson, Mikael Löfström, Östen Ohlsson
0
Höganäs – en fallstudierapport om IT och skolan
Henrik Hansson
0

Rank papers for other periods

Top papers by Abstract Accesses last 3 months (2017-10 to 2017-12)

PaperAccesses
Skolan och informationstekniken – en fallstudie av grundskolan i Stenungsund
Henrik Hansson, Mikael Löfström, Östen Ohlsson
13
Höganäs – en fallstudierapport om IT och skolan
Henrik Hansson
10
Sju porträtt av chefer inom Västra Götalands regionen
Ewa Wikström, Eva Lorenzen, David Renemark
9
The role of health and safety representatives in Sweden – The implementation of EEC Directive 89/391
Björn Trägårdh
9
Minskad sjukfrånvaro – en fråga om arbetsgivarincitament? Medfinansieringsreformen ur ett arbetsgivarperspektiv
Björn Trägårdh, Margareta Damm, Freddy Hällsten, MIkael Löfström, Torbjörn Stjernberg, Peter Svahn
9
Utvärdering av tre pilotprojekt rörande samverkan i samhällsbyggande med fokus på morgondagens äldre
Östen Ohlsson
9
Skolan och informationstekniken – en fallstudie av grundskolan i Tingsryd
Mikael Löfström
9
Samverkan, vårdkedjor och förändringsarbetet – om Botkyrkas medverkan i modellkommunprojektet
Mikael Löfström
8
Skolan och informationstekniken – en fallstudie av grundskola och gymnasium i Alingsås
Ulla Eriksson-Zetterquist, Martin Selander, Östen Ohlsson
8
Managerial Positions and Generational Change. A study in the Health Care Sector of the Västra Götaland County
Ewa Wikström, Rikard Eriksson
6
Skolan och informationstekniken – en fallstudierapport av två gymnasieskolor i Göteborg
Martin Selander
6
Skolan och informationstekniken - en projektbeskrivning
Östen Ohlsson, Henrik Hansson, Mikael Löfström, Martin Selander, Björn Trägårdh
6

Rank papers for other periods

Top papers by Downloads last 3 months (2017-10 to 2017-12)

PaperDownloads
The role of health and safety representatives in Sweden – The implementation of EEC Directive 89/391
Björn Trägårdh
1
Höganäs – en fallstudierapport om IT och skolan
Henrik Hansson
1
Skolan och informationstekniken – en fallstudie av grundskolan i Stenungsund
Henrik Hansson, Mikael Löfström, Östen Ohlsson
1

Rank papers for other periods

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Jens Anmark ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-08 21:53:12.