Scandinavian Working Papers in Business Administration

SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration,
Stockholm School of Economics

No 2001:5: Shopping via Internet: Konsumentens egenskaper, attityder och samspelet med webbdesignen, marknadsföringen och teknologin

Gudrun Balsvik
Additional contact information
Gudrun Balsvik: Economic Psychology Unit, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, S-113 83 Stockholm, Sweden

Abstract: Rapporten behandlar e-handel ur ett konsumentperspektiv. Frågeställningen är vilka psykologiska och teknologiska faktorer som samverkar och hur dessa påverkar konsumentens köp via Internet? Genom en litteraturgenomgång av empiri på området, identifieras några viktiga psykologiska och teknologiska faktorers betydelse. Även betydelsen av webbdesign och digital marknadsföring analyseras.

Keywords: Elektronisk handel; självtillit; attityder; användarbeteenden; webbdesign; digital marknadsföring

JEL-codes: M21

20 pages, March 12, 2001

Full text files

hastba2001_005.pdf PDF-file (104kB) 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-03-27 10:27:30.