Scandinavian Working Papers in Business Administration

SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration,
Stockholm School of Economics

No 2002:7: Metodologi för företagsekonomer - Ett försök till positionsbestämning

Bo Sellstedt
Additional contact information
Bo Sellstedt: Dept. of Business Administration, Stockholm School of Economics, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden

Abstract: Begreppet ’metodologi’ utnyttjas ofta för att referera till undersökningar av mål, begrepp och argumentationsprinciper inom någon disciplin, medan begreppet ’metod’ då vanligen utnyttjas för att referera till procedurer som kommer till användning vid någon aktivitet. Givet den distinktionen, så kan konstateras att det i huvudsak är metodologifrågor som diskuteras i denna elektroniskt publicerade bok. Det akademiska ämnet företagsekonomi kan säkerligen karakteriseras på många olika sätt. Det är i varje fall lätt att lyfta fram två egenskaper som utmärker ämnet. En är ämnets uppdelning i en teoretisk-empirisk del (där det kan tilläggas att företagsekonomin hämtat inspiration från många olika vetenskapliga discipliner) och en normativ del. Den andra egenskapen är den stora variation av modeller, eller representationer, som utnyttjas inom företagsekonomin. Dessa två egenskaper hos företagsekonomin spelar här en viktig roll. Min förhoppning är att en bred diskussion av metodologifrågor, av det slag jag här försöker ge, skall vara av intresse för företagsekonomer med skilda intresseinriktningar. Många exempel är inlagda för att belysa och tydliggöra skilda resonemang. Det kanske bör tilläggas att alla dessa exempel inte är hämtade från det företagsekonomiska området.

Keywords: Metodologi; Vetenskapsfilosofi; Teorier; Modeller; Metaforer

232 pages, First version: May 21, 2002. Revised: September 3, 2002.

Full text files

hastba2002_007.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-03-27 10:27:30.