Scandinavian Working Papers in Business Administration

SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration,
Stockholm School of Economics

No 2002:18: Frågor kring ämnet Information Management i svenskt näringsliv våren 2002

Frank Ulbrich () and Kristina Nilsson ()
Additional contact information
Frank Ulbrich: Dept. of Business Administration, Stockholm School of Economics, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden
Kristina Nilsson: Dept. of Business Administration, Stockholm School of Economics, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden

Abstract: I denna rapport ges en nulägesbild av frågor som relaterar till ämnet Information Mangement i svenskt näringsliv under våren 2002. Rapporten är resultatet av ett antal intervjuer med finans- och IT-ansvariga i 17 stora bolag. De intervjuade är deltagare i en grupp för erfarenhetsutbyte som träffas regelbundet på Handelshögskolan i Stockholm. Rapporten återspeglar ett antal aktuella frågeställningar i näringslivet. Rapporten kan ses som input till pågående som framtida diskussioner och forskning.

Keywords: information management; informationssystem; ledtider

18 pages, December 9, 2002

Full text files

hastba2002_018.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-03-27 10:27:31.