Scandinavian Working Papers in Business Administration

SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration,
Stockholm School of Economics

No 2003:5: Verksamhetsutveckling - en första introduktion av tre arbetsmodeller

Mats Lundeberg ()
Additional contact information
Mats Lundeberg: Dept. of Business Administration, Stockholm School of Economics, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden

Abstract: Att lära av handlingar och konsekvenser är ett förhållningssätt för att långsiktigt utveckla verksamheter. Ett konkret sätt att lära av handlingar och konsekvenser är att undersöka alternativa mål/medelkombinationer. Det blir med ett sådant tillvägagångssätt viktigt att kombinera förutsättningar, process och resultat, att kombinera leverans och effekt och att kombinera problem och lösning. I artikeln behandlas de s k V-, X- och Y-modellerna, modeller som beskriver samband mellan mål och medel, mellan förutsättningar, process och resultat samt mellan problem och lösning. Dessa modeller kan alla användas som hjälpmedel för att söka alternativa mål/medelkombinationer. Att lära av handlingar och konsekvenser innebär att se varje situation – positiv som negativ – som en inlärningssituation. Den intressanta frågan är: ”Vad kan jag lära av denna situation”? Konsekvenserna av ett sådant förhållningssätt är att kunna stå starkare inför nya situationer.

Keywords: Verksamhetsutveckling; Handlingar; Konsekvenser; Mål/medel

12 pages, March 20, 2003

Full text files

hastba2003_005.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-03-27 10:27:31.