Scandinavian Working Papers in Business Administration

SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration,
Stockholm School of Economics

No 2004:17: Dolda arenor för (re)produktion av ett alternativt ledarskap?

Filip Wijkström () and Cecilia Åkerblom ()
Additional contact information
Filip Wijkström: Center for Organization & Management, Stockholm School of Economics, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden
Cecilia Åkerblom: Center for Advanced Studies in Leadership (CASL), Stockholm School of Economics, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden

Abstract: I svenska folkrörelser diskuteras idag det egna ledarskapet och hur detta kan utvecklas och förnyas. Inom organisationerna söker förtroendevalda och högre tjänstemän efter nya former och metoder, perspektiv och förhållningssätt, för att försöka förstå och vidareutveckla ledning och organisering av både traditionella verksamheter och nya aktiviteter. De sneglar på de ’rationella’ modeller och styrsystem som de tror finns i näringslivet och söker inspiration från offentlig förvaltning. Samtidigt pågår en process bland företagen, där företagsledare och konsulter söker nya vägar. Det talas om det visionära ledarskapet, om corporate religion eller om vikten av att företagen har ett humanistiskt ledarskap som är baserat på etiska principer och medmänsklighet. Gemensamma värderingar tycks vara något av en nyckel till framgångsrikt ledarskap i morgondagens näringsliv. Inom den offentliga sektorn har såväl kommuner som landsting blivit företagiserade i rasande fart under de två senaste decennierna, och såväl marknadstänkande som affärsmannaskap har införts på många håll. Olika former av köp–sälj-system är numera legio, och modeller där ’medborgaren är kund’ drivs med emfas. Folkrörelser och andra ideella organisationer har relationer till båda dessa typer av verksamhet. I denna turbulens föddes vårt projekt.

Keywords: popular movement; adult education; leadership; discourse analysis; Sweden

35 pages, May 1, 2002

Note: Conference Paper

Full text files

hastba2004_017.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-03-27 10:27:32.