Scandinavian Working Papers in Business Administration

SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration,
Stockholm School of Economics

No 2005:1: Återvunnen plast – ingen marknad utan förutsättningar

Jenny Ählström ()
Additional contact information
Jenny Ählström: Dept. of Business Administration, Stockholm School of Economics, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden

Abstract: Eftersom plasten är en av de komponenter i hushållsavfallet som ökar mest proportionellt, har miljölagstiftare bestämt att konsumentplasten måste återvinnas som ett av stegen mot ett resurssnålare samhälle.

Genom den återvinning som startats av plastförpackningar har en ny marknad växt fram för återvunnen plast, vid sida av den marknad för återvinning av transportfilm som redan existerade. Vilka förutsättningar finns då för detta nya material på marknaden?

Huvudsyfte i denna studie är att undersöka vad det finns för förutsättningar för återvunnen plast på den svenska marknaden. För att kunna svara på frågan om marknadsförutsättningar studeras aktörer som påverkar marknaden; hur återvinningen är organiserad, samt aktörernas inställning till plaståtervinning, som i vissa fall kan ersätta jungfrulig plastråvara och i andra fall ersätta eller komplettera andra material.

Keywords: aktörsnätverk; marknadsförutsättningar; plaståtervinning

47 pages, January 25, 2005

Full text files

hastba2005_001.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-02-05 17:10:07.