Scandinavian Working Papers in Business Administration

SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration,
Stockholm School of Economics

No 2014:1: ICT inom handeln mot 2020 - mobila möjligheter

Bertil Thorngren ()
Additional contact information
Bertil Thorngren: Department of Marketing and Strategy, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden

Abstract: Bakgrund: Ny teknik kan ge nya möjligheter. Exempel på det är mobila betalningar, mobila plånböcker, lägesbaserade tjänster samt ”Tingens Internet”. Avståndet från vision till vardag är dock ofta långt. Studier av e-handelns utveckling har visat att det tog mer än ett decennium att gå från vad som var ”tekniskt möjligt” till lösningar med praktiskt genomslag. Det var exempelvis ganska tidigt möjligt att producera webbsidor med avancerad grafik. Detta var dock inte av praktiskt intresse så länge inte de tilltänkta kunderna också hade lika kraftfulla datorer. Först när alla bitar verkligen fanns på plats, så kunde utvecklingen ta fart med viss s.k. ketchupeffekt efter några år av tomgång. För en tidigare HUR-rapport om detta se http://rez.se/mjaog Upplägg: - Rapporten inleds med en lägesbild vad gäller området för mobila betalningar samt mobila plånböcker (vilket inte alltid är samma sak, eftersom det finns plånbokslösningar utan koppling till betalningar). - Därefter diskuteras den mer långsiktiga utvecklingen vad gäller lägesbestämda tjänster samt “the Internet of Things”, vilka framåt år 2020 kan komma att ingå i mer kompletta lösningar för handeln. - Avslutningsvis behandlas hinder på vägen - vad gäller såväl dagsläge som utvecklingsmöjligheter.

Keywords: kontanter; mobil plånbok; mobila betalningar; NFC; QR; i-Zettle; SEQR; M2M; Japan

17 pages, March 5, 2014

Full text files

hastba2014_001.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-03-27 10:27:35.