Scandinavian Working Papers in Business Administration

Working Papers,
Stockholm School of Economics, Center for Educational Leadership and Excellence

No 21/7: Undersökning om kostnadsökningarna i skolan

Rebecka Persson (), Ema Demi (), Stefan Arora-Jonsson () and Karl Wennberg ()
Additional contact information
Rebecka Persson: Center for Education and Leadership Excellence, Postal: Stockholm School of Economics, Center for Education and Leadership Excellence, Saltmätargatan 13-17, P.O. Box 6501, 113 83 Stockholm
Ema Demi: Center for Education and Leadership Excellence, Postal: Stockholm School of Economics, Center for Education and Leadership Excellence, Saltmätargatan 13-17, P.O. Box 6501, 113 83 Stockholm
Stefan Arora-Jonsson: Center for Education and Leadership Excellence, Postal: Stockholm School of Economics, Center for Education and Leadership Excellence, Saltmätargatan 13-17, P.O. Box 6501, 113 83 Stockholm
Karl Wennberg: Center for Education and Leadership Excellence, Postal: Stockholm School of Economics, Center for Education and Leadership Excellence, Saltmätargatan 13-17, P.O. Box 6501, 113 83 Stockholm

Abstract: Från hela landet rapporteras nedskärningar inom förskola, skola, gymnasium, fritidshem och vuxenutbildning. Media har under det gångna halvåret rapporterat att besparingar på skolan görs genom till exempel nedskärningar av elevassistenter, kuratorer och andra kringfunktioner. I rapporten ”Döden för svenska skolan” av Sveriges Lärare uppger 62% av de intervjuade att det genomförs nedskärningar på deras skola. I Sveriges Skolledares undersökning ”Stora skolledarenkäten 2023” angav 64% av rektorerna i grundskolan att de tvingas till besparingar som påverkar elevernas möjligheter att nå målen, och bara 7% av rektorerna i utsatta områden anser att huvudmannen anslår tillräckliga resurser till elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Keywords: skolkostnad; nedskärningar; besparingar

10 pages, October 9, 2023

Full text files

hastel2021_007.1.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-02-05 17:10:07.