Scandinavian Working Papers in Business Administration

Working Papers,
Uppsala University, Department of Business Studies

Downloads from S-WoBA

Fulltext files and Additional files (supplementary files) are files downloaded from the S-WoBA server, Redirected files are files downloaded from a server maintained by the publisher of a working paper series.

The statistics for 2010-06, 2012-04 (half month), 2012-05 and 2012-06 have unfortunately been lost. We regret this.

The raw data

Papers at S-WoBA

The raw data

Top papers by Abstract Accesses last month (2017-12)

PaperAccesses
Interorganizational relations in industrial systems : a network approach compared with the transaction cost approach
Jan Johanson, Lars-Gunnar Mattsson
8
Mutual commitment and experiential knowledge in international business relationships
Sylvie Chetty, Kent Eriksson
8
Bank managers on developing customer relations
Kent Eriksson, Jan Mattsson
7
Management research : a fragmented adhocracy?
Lars Engwall
7
A note on the criticisms against the internationalization process model
Amjad Hadjikhani
6
Buying abroad : the case of inward internationalisation processes
Benjamin Ståhl
6
Business network connections and the atmosphere of dyadic business relationships
Désirée Blankenburg Holm, Jan Johanson
6
Identitetsuppfattningar : varför och hur skall de studeras?
Carin Eriksson Lindvall
6
Ägande och effektivitet i svenskt näringsliv : teori och metod i Ägarutredningen
Mats Isaksson, Rolf Skog
6
A note on the survey of practice in divisionalized groups
Esbjörn Segelod
5
Resource allocation in divisionalized groups : a survey of major Swedish groups
Esbjörn Segelod
5
Att väcka den som sover : om identitet och ledarskap på en anestesi- och intensivvårdsklinik
Charlotta Levay
5

Rank papers for other periods

Top papers by Downloads last month (2017-12)

PaperDownloads
Hur rör sig chefer? Hur fostras chefer? : teoretiska referensramar
Leif Arnesson
3
A note on the criticisms against the internationalization process model
Amjad Hadjikhani
2
Ägande och effektivitet i svenskt näringsliv : teori och metod i Ägarutredningen
Mats Isaksson, Rolf Skog
1
The role of the intermediary in international business relationships : theoretical framework
Virpi Havila
1
Några aspekter på landstingens tolkning av chefsöverläkarreformen
Konstantin Lampou, Håkan Bengtsson
1
"Att tillverka på Volvovis" : Assar Gabrielsson om Volvos konkurrenskraft
Nils Kinch
0
Internationalization of division management in Swedish international firms
Mats Forsgren, Ulf Holm
0
The development of a strategic position in the Korean industrial turbine networks : a case of the Swedish multinational enterprise ABB Stal
Joong-Woo Lee
0
Relationshantering i försäkringsmarknadsföring : fem företags erfarenheter
Mikael Gidhagen
0
Business & nonbusiness actors in a turbulent environment
Amjad Hadjikhani, Gunnar Sjögren
0
Vad kan beslutsfattare göra för att förutse kostnadsöverdrag?
Esbjörn Segelod
0
Buying abroad : the case of inward internationalisation processes
Benjamin Ståhl
0
På resa i Försäkringsland : en rapport från Trygg-Hansa/SEB
Mikael Gidhagen
0
Ekonomprogrammets allmänna internationella inriktning : utökad studiegång och kapacitetsutnyttjande : kullen ht -93 : studenternas fördelning över ekonomiska ämnen
Lars Frimanson
0
Fransk kontroll av internationella direktinvesteringar : bakgrund, syften och arbetssätt
Sune Carlson
0
Produktförändringar i nätverk : ett fall från pappersindustrin
Ulf Sjöberg
0

Rank papers for other periods

Top papers by Abstract Accesses last 3 months (2017-10 to 2017-12)

PaperAccesses
Bank managers on developing customer relations
Kent Eriksson, Jan Mattsson
19
Interorganizational relations in industrial systems : a network approach compared with the transaction cost approach
Jan Johanson, Lars-Gunnar Mattsson
18
Capital budgeting procedures : experiences from major Swedish groups
Esbjörn Segelod
16
Management research : a fragmented adhocracy?
Lars Engwall
15
Ägande och effektivitet i svenskt näringsliv : teori och metod i Ägarutredningen
Mats Isaksson, Rolf Skog
15
A note on the criticisms against the internationalization process model
Amjad Hadjikhani
15
Some sources of action theory for organization research
Bo Anderson
14
Mutual commitment and experiential knowledge in international business relationships
Sylvie Chetty, Kent Eriksson
13
Buying abroad : the case of inward internationalisation processes
Benjamin Ståhl
13
Identitetsuppfattningar : varför och hur skall de studeras?
Carin Eriksson Lindvall
11
Uncertainty in cooperation between service buyers and sellers
Kent Eriksson, D. Deo Sharma, Lars Silver
11
Intermediary and role expectations in international business relationships
Virpi Havila
11

Rank papers for other periods

Top papers by Downloads last 3 months (2017-10 to 2017-12)

PaperDownloads
Hur rör sig chefer? Hur fostras chefer? : teoretiska referensramar
Leif Arnesson
3
The role of the intermediary in international business relationships : theoretical framework
Virpi Havila
2
A note on the criticisms against the internationalization process model
Amjad Hadjikhani
2
Ägande och effektivitet i svenskt näringsliv : teori och metod i Ägarutredningen
Mats Isaksson, Rolf Skog
1
"Att tillverka på Volvovis" : Assar Gabrielsson om Volvos konkurrenskraft
Nils Kinch
1
Internationalization of division management in Swedish international firms
Mats Forsgren, Ulf Holm
1
Relationshantering i försäkringsmarknadsföring : fem företags erfarenheter
Mikael Gidhagen
1
The development of a strategic position in the Korean industrial turbine networks : a case of the Swedish multinational enterprise ABB Stal
Joong-Woo Lee
1
Några aspekter på landstingens tolkning av chefsöverläkarreformen
Konstantin Lampou, Håkan Bengtsson
1
På resa i Försäkringsland : en rapport från Trygg-Hansa/SEB
Mikael Gidhagen
1
Buying abroad : the case of inward internationalisation processes
Benjamin Ståhl
1
Ekonomprogrammets allmänna internationella inriktning : utökad studiegång och kapacitetsutnyttjande : kullen ht -93 : studenternas fördelning över ekonomiska ämnen
Lars Frimanson
1
Produktförändringar i nätverk : ett fall från pappersindustrin
Ulf Sjöberg
1
Fransk kontroll av internationella direktinvesteringar : bakgrund, syften och arbetssätt
Sune Carlson
1
Vad kan beslutsfattare göra för att förutse kostnadsöverdrag?
Esbjörn Segelod
1
Business & nonbusiness actors in a turbulent environment
Amjad Hadjikhani, Gunnar Sjögren
1

Rank papers for other periods

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Sune Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-08 21:53:14.