S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Department of Management, Aarhus School of Business, University of Aarhus Working Papers, Department of Management, Aarhus School of Business, University of Aarhus

Downloads from S-WoBA

Number of downloads from S-WoBA

Fulltext files and Additional files (supplementary files) are files downloaded from the S-WoBA server, Redirected files are files downloaded from a server maintained by Department of Management, Aarhus School of Business, University of Aarhus.
The statistics for 2010-06, 2012-04 (half month), 2012-05 and 2012-06 have unfortunately been lost. We regret this.

The raw data

Papers at S-WoBA

Number of papers at S-WoBA

The raw data

 

Top 10 Papers by Abstract Accesses Last Month (2017-09)

PaperAccesses
Emergent Strategisk Ledelse - vejen frem…? Beskrivelse og analyse af emergent strategisk ledelse som teoretisk ledelsesbegreb og praktisk ledelsesværktøj.
Frank Radich, Anders Drejer and Louis Printz
8
Trends and patterns in contemporary management in smaller companies: The Danish Perspective
John P. Ulhøi and Henning Madsen
6
SOCIAL CAPITAL IN ORGANIZATIONS – BEYOND STRUCTURE AND METAPHOR
Christian Waldstrøm
6
Export performance of MNE affiliates in Polish Manufacturing: 1993-2002. A study on knowledge mandate, transfer and absorption
Konrad Pawlik
5
Ledelse og selvorganiserende praksis
Christian Hansen
5
Praktiske øvelser med udgangspunkt i fangernes dilemma
Poul Bonde Jensen
5
Rettigheder uden pligter, mål uden formål, velfærd uden omtanke - en kritisk vurdering af Socialdemokraternes og Regeringens forslag til velfærds- og kvalitetsreform
Verner C. Petersen
5
Technological competition, creative destruction and the competitive process.
John Howells
5
Are Patents used to Suppress Useful Technology?
John Howells
5
Gender Differences and Informal Networks in a Scandinavian Context
Christian Waldstrøm
5
Academic entrepreneurship - an oxymoron?
Sannie Fisker
5
Forskellige teoretiske opfattelser af innovation over tid - inden for eller uden for virksomheden?
Anders Drejer
5
STRATEGIC SCANNING AND LEARNING IN THE NEW COMPETITIVE LANDSCAPE – A LEARNING APPROACH
Anders Drejer
5

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by File Downloads Last Month (2017-09)

PaperDownloads
How knowledge transfer and absorption impact on the profitability of foreign affiliates in Transition Economy? The case of Poland: 1993-2002
Konrad Pawlik
1
SOCIAL CAPITAL IN ORGANIZATIONS – BEYOND STRUCTURE AND METAPHOR
Christian Waldstrøm
1

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by Abstract Accesses Last 3 Months (2017-07 - 2017-09)

PaperDownloads
Are Patents used to Suppress Useful Technology?
John Howells
24
Emergent Strategisk Ledelse - vejen frem…? Beskrivelse og analyse af emergent strategisk ledelse som teoretisk ledelsesbegreb og praktisk ledelsesværktøj.
Frank Radich, Anders Drejer and Louis Printz
22
STRATEGIC SCANNING AND LEARNING IN THE NEW COMPETITIVE LANDSCAPE – A LEARNING APPROACH
Anders Drejer
21
Financial techniques, institutions and innovation
John Howells
20
Trends and patterns in contemporary management in smaller companies: The Danish Perspective
John P. Ulhøi and Henning Madsen
20
Efter 1990'ernes miljøledelse - hva' så?
John P. Ulhøi and Páll M. Rikhardsson
17
Academic entrepreneurship - an oxymoron?
Sannie Fisker
17
What is CSR? - a review of different theoretical perspectives and case studies of Cheminova and Systematic
Claus Aagaard, Dion Angelo Valente and Morten Rasmussen
17
Emerging organisations – An experiment to investigate the emergence of an organisation
Björk Sigurgeirsdóttir, Ingibjörg Sigursardóttir, Jelle Wichman and Lotte Gydesen
17
Uddannelse i Entrepreneurship - Universiteternes nye udfordring. En ramme til forståelse og udvikling af entrepreneurielle universitetsmiljøer Entrepreneurship Education - the New Challenge Facing the Universities. A framework for understanding and development of entrepreneurial university communities.
Per Blenker, Poul Dreisler and John Kjeldsen
17

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by File Downloads Last 3 Months (2017-07 - 2017-09)

PaperDownloads
What is CSR? - a review of different theoretical perspectives and case studies of Cheminova and Systematic
Claus Aagaard, Dion Angelo Valente and Morten Rasmussen
2
How knowledge transfer and absorption impact on the profitability of foreign affiliates in Transition Economy? The case of Poland: 1993-2002
Konrad Pawlik
1
'Coming to Terms' & 'Truth'
Erik Maaløe
1
SOCIAL CAPITAL IN ORGANIZATIONS – BEYOND STRUCTURE AND METAPHOR
Christian Waldstrøm
1
Leadership and Management Theories Revisited
Mona Toft Madsen
1
Identity, Space and Politics: The Europeanization Process Between Necessity and Personal Choice. A case study of the Danish and the Italian Customs Administration.
Patrizia Venturelli Christensen
1

Rank papers for other time periods

 Programing by
Design by Joakim Ekebom

    This page was generated on 2017-10-01 06:52:40