Scandinavian Working Papers in Business Administration

Working Papers,
University of Aarhus, Aarhus School of Business, Department of Management

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

No 2007-5: Modes of Explanation
Erik Maaløe

No 2007-4: Plan, pegepind og situeret handling. Tavs og situeret viden i IT-udvikling
Anders Lau Mandsholm

No 2007-3: Rettigheder uden pligter, mål uden formål, velfærd uden omtanke - en kritisk vurdering af Socialdemokraternes og Regeringens forslag til velfærds- og kvalitetsreform
Verner C. Petersen

No 2007-2: Distortions of modern management theory - and an attempt to correct them
Verner C. Petersen

No 2007-1: Modes of Interpretation
Erik Maaløe

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Download statistics for the series and S-WoBA

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helle Vinbaek Stenholt ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-06 23:10:09.