Scandinavian Working Papers in Business Administration

Working Papers,
University of Aarhus, Aarhus School of Business, Department of Management

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

No 2004-13: Emergent Strategisk Ledelse - vejen frem…? Beskrivelse og analyse af emergent strategisk ledelse som teoretisk ledelsesbegreb og praktisk ledelsesværktøj.
Frank Radich, Anders Drejer and Louis Printz

No 2004-12: Forskellige teoretiske opfattelser af innovation over tid - inden for eller uden for virksomheden?
Anders Drejer

No 2004-11: STRATEGIC SCANNING AND LEARNING IN THE NEW COMPETITIVE LANDSCAPE – A LEARNING APPROACH
Anders Drejer

No 2004-10: En undersøgelse af uddannelse i entrepreneurship - et studie af fire udenlandske universitetsmiljøer
Poul Dreisler, Per Blenker, John Kjeldsen and Helle Færgemann

No 2004-9: In Case of Case Research
Erik Maaløe

No 2004-8: Coming to Terms - on language, induction, deduction and our uncertain grasp of realities
Erik Maaløe

No 2004-7: Innovation and the Organisation of Technical Expertise and Work
John Howelss

No 2004-6: Academic entrepreneurship - an oxymoron?
Sannie Fisker

No 2004-5: Internationalisering og organisationsudvikling gennem udstationering - et casestudie
Jakob Lauring

No 2004-4: Mangfoldighedsledelse i Danmark - en undersøgelse af konkrete fordele og komplikationer ved tilstedeværelsen af kulturel mangfoldighed
Jakob Lauring

No 2004-3: Emerging organisations – An experiment to investigate the emergence of an organisation
Björk Sigurgeirsdóttir, Ingibjörg Sigursardóttir, Jelle Wichman and Lotte Gydesen

No 2004-2: Truth - A Concept of Imagination with Many Faces
Erik Maaløe

No 2004-1: En diskussion af strategiteoriens udvikling - i går, i dag, i morgen
Anders Drejer and Louis Printz

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Download statistics for the series and S-WoBA

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helle Vinbaek Stenholt ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-06 23:10:09.