Scandinavian Working Papers in Business Administration

SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration,
Stockholm School of Economics

No 1999:3: Svenska hushållens sparande och skuldsättning - ett konsumentbeteendeperspektiv

Helena Flink , Jonas Gunnarsson and Richard Wahlund ()
Additional contact information
Helena Flink: Dept. of Business Administration, Stockholm School of Economics, Postal: P.O. Box 6501, S-113 83 Stockholm, Sweden
Jonas Gunnarsson: Dept. of Business Administration, Stockholm School of Economics, Postal: P.O. Box 6501, S-113 83 Stockholm, Sweden
Richard Wahlund: Dept. of Business Administration, Stockholm School of Economics, Postal: P.O. Box 6501, S-113 83 Stockholm, Sweden

Abstract: I förestående undersökning görs ett upprepat tvärsnitt av de svenska hushållens finansiella beteenden (1993 - 1999). Förutom nödvändigheten att följa segmentutvecklingen över tiden, syftar studien också att närmare undersöka hushållens mål för sitt sparande och sin skuldsättning, såväl som dessas förhållande till finansiella institutioner och informationsinsamling vad gäller sparande och investeringar. Ett viktigt syfte är även att undersöka hur och varför uppfattad och faktisk kunskap om sparande och investeringar skiljer sig åt mellan hushållen. Hur stor är kunskapen om viktiga parametrar vad gäller investeringar och därmed förmågan att fatta "rationella" investeringsbeslut? Är det också skillnader mellan hushållens intresse och engagemang vad gäller sparande och investeringar, och hur påverkar detta aktivitet, informationssökningsstrategier och kunskap?

Keywords: Saving behaviour; household portfolios; life-cycle; attitudes; Sweden.

JEL-codes: D91; E21; G11

55 pages, First version: August 31, 1999. Revised: September 8, 1999.

Full text files

hastba1999_003.rev.pdf.zip PDF-file Full text
hastba1999_003.rev.pdf PDF-file Full text
hastba1999_003.rev.ps.zip PostScript file Full text
hastba1999_003.rev.ps PostScript file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-03-27 10:27:29.