S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
GRI, Gothenburg Research Institute, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg GRI-rapport

Downloads from S-WoBA

Number of downloads from S-WoBA

Fulltext files and Additional files (supplementary files) are files downloaded from the S-WoBA server, Redirected files are files downloaded from a server maintained by GRI, Gothenburg Research Institute, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg.
The statistics for 2010-06, 2012-04 (half month), 2012-05 and 2012-06 have unfortunately been lost. We regret this.

The raw data

Papers at S-WoBA

Number of papers at S-WoBA

The raw data

 

Top 10 Papers by Abstract Accesses Last Month (2017-03)

PaperAccesses
I förändringens tid – vardagsberättelser från Försvarsmakten
Petra Adolfsson, Andreas Diedrich, Fredrik Lavén and Lars Walter
6
Försvarsmakten och diskriminering – en jämförelse mellan 2010 och 2015
Ulla Eriksson-Zetterquist and Rolf Solli
5
First International Research Forum on Guided Tours - Proceedings
Anette Hallin and Rolf Solli
5
Etik som teknik och som kritik
Hervé Corvellec
3
Exploring the Performativity Turn in Management Studies
Andreas Diedrich, Ulla Eriksson-Zetterquist, Lena Ewertsson, Johan Hagberg, Anette Hallin, Fredrik Lavén, Kajsa Lindberg, Elena Raviola, Egle Rindzeviciute and Lars Walter
3
Sweden's largest Facebook study
Leif Denti, Isak Barbopoulus, Ida Nilsson, Linda Holmberg, Magdalena Thulin, Malin Wendeblad, Lisa Andén and Emelie Davidsson
3
Omställning till nytt arbete – en studie av Posten Futurum
Anders Edström and Dana Aronescu
3
The Impossibility of Corporate Ethics – For a Levinasian Approach to Managerial Ethics
Hervé Corvellec and David Bevan
3
Nomadic work as life-story plot
Barbara Czarniawska
3
The moral responsibility of project selectors
Hervé Corvellec and Nikos Macheridis
3

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by File Downloads Last Month (2017-03)

PaperDownloads
Älska din navel! Om illojal maktanvändning, den offentliga lögnen och skydd för whistle-blowers
Dennis Töllborg
1
Forskningsledarskap - en översikt. Rapport till Stiftelsen för Strategisk Forskning
Sten Jönsson and Airi Rovio-Johansson
1

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by Abstract Accesses Last 3 Months (2017-01 - 2017-03)

PaperDownloads
Sweden's largest Facebook study
Leif Denti, Isak Barbopoulus, Ida Nilsson, Linda Holmberg, Magdalena Thulin, Malin Wendeblad, Lisa Andén and Emelie Davidsson
12
First International Research Forum on Guided Tours - Proceedings
Anette Hallin and Rolf Solli
12
Strategisk Bolognaanpassning? En företagsanalys av Handelshögskolan
Stefan Tengblad
10
Relationsinriktat Ledarskap för Innovationsutveckling Mätinstrumentet Leader-Member Exchange (LMX)
Sven Hemlin, Leif Denti and Stefan Tengblad
10
Strong plots: The relationship between Popular Culture and Management Practice & Theory
Barbara Czarniawska and Carl Rhodes
9
I förändringens tid – vardagsberättelser från Försvarsmakten
Petra Adolfsson, Andreas Diedrich, Fredrik Lavén and Lars Walter
9
Försvarsmakten och diskriminering – en jämförelse mellan 2010 och 2015
Ulla Eriksson-Zetterquist and Rolf Solli
8
Den privata säkerhetssektorn i internationella operationer: utmaningar, möjligheter och civil-militära relationer
Joakim Berndtsson
8
The moral responsibility of project selectors
Hervé Corvellec and Nikos Macheridis
8
The Impossibility of Corporate Ethics – For a Levinasian Approach to Managerial Ethics
Hervé Corvellec and David Bevan
8
On academic writing
Sten Jönsson
8

Rank papers for other time periods

 

Top 10 Papers by File Downloads Last 3 Months (2017-01 - 2017-03)

PaperDownloads
Forskningsledarskap - en översikt. Rapport till Stiftelsen för Strategisk Forskning
Sten Jönsson and Airi Rovio-Johansson
2
800 ord till Rolf Solli
Anna Cregård and Ulla Eriksson-Zetterquist
1
Aktörer och institutionell teori
Stefan Tengblad
1
Älska din navel! Om illojal maktanvändning, den offentliga lögnen och skydd för whistle-blowers
Dennis Töllborg
1
Doing interventionist research in management accounting
Sten Jönsson and Kari Lukka
1

Rank papers for other time periods

 Programing by
Design by Joakim Ekebom

    This page was generated on 2017-04-01 06:57:55