Scandinavian Working Papers in Business Administration

FE rapport,
University of Gothenburg, Department of Business Administration

Downloads from S-WoBA

Fulltext files and Additional files (supplementary files) are files downloaded from the S-WoBA server, Redirected files are files downloaded from a server maintained by the publisher of a working paper series.

The statistics for 2010-06, 2012-04 (half month), 2012-05 and 2012-06 have unfortunately been lost. We regret this.

The raw data

Papers at S-WoBA

The raw data

Top papers by Abstract Accesses last month (2017-12)

PaperAccesses
Investment in Electronic Commerce: Financial Perspectives and Profit Conditions
Göran Bergendahl
19
Mångfaldens mångfald olika sätt att se på och leda olikheter
Svante Leijon, Vedran Omanovic
8
KNOWLEDGE MANAGEMENT Hur svenska multinationella företag tillvaratar och sprider sina kunskaper
Björn Alarik, Andreas Diedrich
6
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden, Jan Marton
6
Internprissättning i svenska börsnoterade bolag
Björn Lantz, Andreas Ceder, Jonas Larsson
5
DELTA – ett samverkansförsök mellan offentliga organisationer
Mikael Löfström, Martin Selander, Kajsa Lindberg, Ewa Wikström
5
Tredjepartslogistik i svensk industri - en kartläggning
Peter Rosén
5
E-handel med resor. Bokning och köp av resor på Internet – konsumenters attityder och upplevda risker
Annika Hallberg, Anne Eriksson, Petra Olsson
5
Software Innovativeness - Knowledge Acquisition, External Linkages and Firm Developmental Processes
Gary Jordan, Esbjörn Segelod
5
Logistikkanaler för livsmedel - en förstudie
Elisabeth Karlsson
5

Rank papers for other periods

Top papers by Downloads last month (2017-12)

PaperDownloads
Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics
Stefan Schiller
24
Application of Price Bundling Strategies in Retail Banking in Europe
Merja Mankila
14
Tredjepartslogistik i svensk industri - en kartläggning
Peter Rosén
13
KNOWLEDGE MANAGEMENT Hur svenska multinationella företag tillvaratar och sprider sina kunskaper
Björn Alarik, Andreas Diedrich
12
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden, Jan Marton
12
Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila
12
Energitjänsters betydelse på en avreglerad energimarknad: en kartläggning av energiföretagens energitjänstverksamhet i Sverige och Storbritannien
Mats Strid, Mikael Bergmasth
12
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström, Anders Örtenblad
11
Mätning och styrning av tjänsteproduktion i energiföretag: en fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt
Anders Sandoff, Catarina Tholin
10
Likriktning av hotellverksamhet – uttryck och konsekvenser
Mette Sandoff
9

Rank papers for other periods

Top papers by Abstract Accesses last 3 months (2017-10 to 2017-12)

PaperAccesses
Investment in Electronic Commerce: Financial Perspectives and Profit Conditions
Göran Bergendahl
30
Mångfaldens mångfald olika sätt att se på och leda olikheter
Svante Leijon, Vedran Omanovic
29
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden, Jan Marton
19
E-handel med resor. Bokning och köp av resor på Internet – konsumenters attityder och upplevda risker
Annika Hallberg, Anne Eriksson, Petra Olsson
16
Internprissättning i svenska börsnoterade bolag
Björn Lantz, Andreas Ceder, Jonas Larsson
13
Software Innovativeness - Knowledge Acquisition, External Linkages and Firm Developmental Processes
Gary Jordan, Esbjörn Segelod
12
KNOWLEDGE MANAGEMENT Hur svenska multinationella företag tillvaratar och sprider sina kunskaper
Björn Alarik, Andreas Diedrich
12
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström, Anders Örtenblad
11
Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila
11
New Cleaners – nytt ledarskap med konsekvenser
Svante Leijon, Arne Söderbom
11
Mervärde av jämställda löner? Utvärdering av JämO-projektet ”Project on Equal Pay”
Freddy Hällsten, Staffan Gran
11

Rank papers for other periods

Top papers by Downloads last 3 months (2017-10 to 2017-12)

PaperDownloads
Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila
44
Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics
Stefan Schiller
43
Tredjepartslogistik i svensk industri - en kartläggning
Peter Rosén
39
KNOWLEDGE MANAGEMENT Hur svenska multinationella företag tillvaratar och sprider sina kunskaper
Björn Alarik, Andreas Diedrich
36
Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden, Jan Marton
33
Energitjänsters betydelse på en avreglerad energimarknad: en kartläggning av energiföretagens energitjänstverksamhet i Sverige och Storbritannien
Mats Strid, Mikael Bergmasth
33
Application of Price Bundling Strategies in Retail Banking in Europe
Merja Mankila
25
Mätning och styrning av tjänsteproduktion i energiföretag: en fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt
Anders Sandoff, Catarina Tholin
24
From M-form to N-form: The Structure of Multinational Corporations
Björn Alarik
24
Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström, Anders Örtenblad
23

Rank papers for other periods

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Maria Persson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-08 21:53:12.