S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg FE rapport

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2012 2014

No. 2003-402: Investment in Electronic Commerce - A Real Options Approach Full Text
Göran Bergendahl

No. 2003-401: Ideella organisationer i välfärdssystemet – exemplet ICK Full Text
Christian Jensen and Mikael Löfström

No. 2003-400: Nätverksorganisering och kulturell styrning av marknaden Studie av den iranska traditionella ”Bazaaren”. Full Text
Ahmad Ahmadi

No. 2003-399: Förändring och överföring av kompetens inom ett industriföretag – ett komplext interaktivt ingenjörsarbete Full Text
Henrik Hansson

No. 2003-398: Nätnyttomodellens regleringsprincip – En kritisk analys med fokus på samhällsekonomisk effektivitet på kort och lång sikt Full Text
Björn Lantz

No. 2003-397: E-handel med resor. Bokning och köp av resor på Internet – konsumenters attityder och upplevda risker Full Text
Annika Hallberg, Anne Eriksson and Petra Olsson

No. 2003-396: The entrepreneurial process: An institutional perspective Full Text
Ahmad Ahmadi


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2012 2014
Download statistics for the working paper series and S-WoBA

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Maria Persson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joakim Ekebom

  This page was generated on 2014-12-14 19:16:09