Scandinavian Working Papers in Business Administration

FE rapport,
University of Gothenburg, Department of Business Administration

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2012 2014

No 1999-373: Mätning och styrning av tjänsteproduktion i energiföretag: en fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt
Anders Sandoff and Catarina Tholin

No 1999-372: Tredjepartslogistik i svensk industri - en kartläggning
Peter Rosén

No 1999-371: Energitjänsters betydelse på en avreglerad energimarknad: en kartläggning av energiföretagens energitjänstverksamhet i Sverige och Storbritannien
Mats Strid and Mikael Bergmasth

No 1999-370: Effekter av internationell turism på konsumenters inköpsmönster och attityder till produkter
Annika Hallberg

No 1999-369: Kort samverkan kring lång arbetslöshet - utvärdering av NOVA-projektet i Alingsås kommun
Henrik Hansson and Björn Trägårdh

No 1999-368: Logistikkanaler för livsmedel - en förstudie
Elisabeth Karlsson

No 1999-367: Price Bundling Theory Applied to Retail Banking
Merja Mankila

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2012 2014
Download statistics for the series and S-WoBA

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Maria Persson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-06 22:24:52.