Scandinavian Working Papers in Business Administration

FE rapport,
University of Gothenburg, Department of Business Administration

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2012 2014

No 2000-378: From M-form to N-form: The Structure of Multinational Corporations
Björn Alarik

No 2000-377: Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden and Jan Marton

No 2000-376: Enkätstudie om drivkrafter bakom strukturförändringar i elleverantörsbranschen - En resultatsammanställning
Anders Sandoff

No 2000-375: KNOWLEDGE MANAGEMENT Hur svenska multinationella företag tillvaratar och sprider sina kunskaper
Björn Alarik and Andreas Diedrich

No 2000-374: Likriktning av hotellverksamhet – uttryck och konsekvenser
Mette Sandoff

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2012 2014
Download statistics for the series and S-WoBA

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Maria Persson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-06 22:24:52.