Scandinavian Working Papers in Business Administration

FE rapport,
University of Gothenburg, Department of Business Administration

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2012 2014

No 1998-366: Ett förslag till lösning på internprissättningsproblemet och problemet med bilaterala monopol
Björn Lantz

No 1998-365: Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics
Stefan Schiller

No 1998-363: Dynamisk sammanhållning - kommunikation i kulturprojektet Röda Sten
Ewa Wikström

No 1998-361: Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries.
Mikael Löfström and Anders Örtenblad

No 1998-360: Arbete, självinsikt eller tillbaka till gå? Utvärdering av kulturarbetarprojektet
Björn Trägårdh and Henrik Hansson

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2012 2014
Download statistics for the series and S-WoBA

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Maria Persson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-06 22:24:52.