Scandinavian Working Papers in Business Administration

FE rapport,
University of Gothenburg, Department of Business Administration

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2012 2014

No 2003-402: Investment in Electronic Commerce - A Real Options Approach
Göran Bergendahl

No 2003-401: Ideella organisationer i välfärdssystemet – exemplet ICK
Christian Jensen and Mikael Löfström

No 2003-400: Nätverksorganisering och kulturell styrning av marknaden Studie av den iranska traditionella ”Bazaaren”.
Ahmad Ahmadi

No 2003-399: Förändring och överföring av kompetens inom ett industriföretag – ett komplext interaktivt ingenjörsarbete
Henrik Hansson

No 2003-398: Nätnyttomodellens regleringsprincip – En kritisk analys med fokus på samhällsekonomisk effektivitet på kort och lång sikt
Björn Lantz

No 2003-397: E-handel med resor. Bokning och köp av resor på Internet – konsumenters attityder och upplevda risker
Annika Hallberg, Anne Eriksson and Petra Olsson

No 2003-396: The entrepreneurial process: An institutional perspective
Ahmad Ahmadi

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2012 2014
Download statistics for the series and S-WoBA

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Maria Persson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-06 22:24:52.