Scandinavian Working Papers in Business Administration

FE rapport,
University of Gothenburg, Department of Business Administration

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2012 2014

No 2008-417: Trespassing entrepreneurship – bridging business and community development
Björn Trägårdh

No 2008-416: Efter lönesamhället - Om glesbygden som framtidsmodell
Björn Trägårdh

No 2008-415: Affärsstrukturer och entreprenörskap – New Builders
Svante Leijon and Arne Söderbom

No 2008-414: Kan du strunta i P/e-talet?– P/e-talets användbarhet för prediktion av aktiers avkastning: En studie på den svenska aktiemarknaden under perioden 1979-2006
Anders Axvärn

No 2008-413: Investeringar i kraftvärme – Ekonomiska och miljömässiga fördelar
Göran Bergendahl

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2012 2014
Download statistics for the series and S-WoBA

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Maria Persson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-06 22:24:52.